Нормалното стареене на мозъка се ускорява с приблизително 26% при хора с прогресиращ диабет тип 2, в сравнение с хора без това заболяване.

 

Това показва проучване, публикувано в eLife.


 

Авторите са оценили връзката между типичното стареене на мозъка и това, наблюдавано при диабет тип 2, и са установили, че при диабет тип 2 се наблюдавва ускорена невродегенарация.
 

Едно важно следствие от това откритие е, че дори типичното стареене на мозъка може да се отразява на промените в мозъчната регулация на нивата на глюкозата и инсулина

 

Учените поясняват, че в момента, в който диабет тип 2 е официално диагностициран, може вече да има настъпили значителни структурни увреждания на мозъка.

 

Вече има множество доказателства, свързващи диабет тип 2 с когнитивен спад, но малко пациенти в момента се подлагат на цялостна когнитивна оценка. 

 

Може да е трудно да се направи разлика между нормалното стареене на мозъка, което започва на средна възраст, и стареенето на мозъка, причинено или ускорено от диабет.
 

Нито едно проучване досега не е сравнявало пряко неврологичните промени при здрави хора през целия им живот с промените при пациенти с диабет.

 

Рутинните клинични оценки за диагностициране на диабет обикновено се фокусират върху нивата на глюкозата в кръвта и инсулина, както и на процента на телесна маса.

 

Нито едно проучване досега не е сравнявало пряко неврологичните промени при здрави хора през целия им живот с промените при пациенти с диабет.

 

Рутинните клинични оценки за диагностициране на диабет обикновено се фокусират върху нивата на глюкозата в кръвта и инсулина, както и на процента на телесна маса.

 

Неврологичните ефекти на диабет тип 2 се проявяват още много време преди диабетът да бъде диагностициран.

Обикновено докато се диагностицира диабетът, при пациентите вече се наблюдават необратими неврологични изменения. 

 

За да се определи въздействието на диабета върху мозъка, екипът изследователи е използвал най-големия наличен набор от данни за мозъчната структура и функции през човешкия живот - данни от UK Biobank от 20 000 души на възраст от 50 до 80 години.
 

Този набор от данни е включвал мозъчни сканирания, измервания на мозъчната функция, но също така и данни както от здрави участници, така и данни от пациенти с диабет тип 2. 
 

Екипът е използвал тази информация, за да определи кои мозъчни и когнитивни промени са специфични за диабета, а не само за стареенето.  

 

След това тези резултати са били потвърдени чрез сравняване с мета-анализ от близо 100 други проучвания.

 

Анализът е показал, че както стареенето, така и диабет тип 2 причиняват промени в изпълнителните функции на мозъка като работната памет, заучаването и гъвкавото мислене, както и промени в скоростта на мозъчна обработка.
 

Въпреки това, пациентите с диабет са имали допълнително 13,1% намаление на изпълнителната функция извън имененията, свързани с възрастта, и тяхната скорост на обработка на информацията е намаляла с още 6,7%, в сравнение с хората на същата възраст без диабет

 

Мета-анализът на други проучвания също е потвърдил това откритие: пациентире с диабет тип 2 са имали постоянно и значително по-ниско когнитивно представяне в сравнение със здравите участници, които са на същата възраст и със сходен социално-икономически статус.
 

Екипът също е сравнил мозъчната структура и активност при хора с и без диабет, използвайки образни изследванкя с ЯМР. 

 

Учените са установили намаляване на количеството на сивото мозъчно вещество с възрастта, най-вече в област, наречена вентрален стриатум, която е от решаващо значение за изпълнителните функции на мозъка. 
 

При пациентите с диабет е имало още по-изразено намаляване на сивото вещество извън типичните изменения, свързани с възрастта - още 6,2% намаление на сивото вещество във вентралния стриатум, но също и загуба на сиво вещество в други обрасти, за разлика от характерните изменения при стареене.

 

Невродегенеративните изменения свързани с диабет тип 2 силно се припокриват с тези при нормалното стареене, но при диабет невродегенерацията значително се ускорява. 
 

Неврологичните последствия върху мозъчната функция са по-тежки с увеличаване на продължителността на диабета
 

Всъщност прогресията на диабета е свързана с 26% ускоряване на стареенето на мозъка.

 

Откритията показват, че диабет тип 2 и неговата прогресия могат да бъдат свързани с ускорено стареене на мозъка, потенциално поради компрометирана наличност на енергия.

 

Референции:

https://elifesciences.org/articles/73138