Това може би е един от най-задаваните въпроси от студенти по време на изпитната сесия. Много хора прибягват до прием на хранителни добавки, лекарства, дори и забранени субстанции в устрема си да повишат свойството на мозъка да учи повече.

 

Ученето, независимо дали се изразява в усвояването на нови знания или в придобиването на нови умения, е физически процес, който всъщност преструктурира целия мозък. За да разберем причината за това, е необходимо да проследим какво се случва с мозъка ни, когато се стараем да запомним нещо ново. Всяко наше преживяване е резултат от задействането на милиони неврони в мозъка. Когато невроните се активират, всички до един претърпяват малки промени, които им позволяват да работят заедно.


 

А можем ли да подобрим способностите си за учене? Отговорът е да, но тези способности не се повишават магически чрез прием на лекарства, а по-скоро с много труд.


За да запомняме по-добре казаното на лекции е добре да си водим бележки, които да препрочитаме често. Повторението ни помага да не забравяме информацията като активира и засилва невронните мрежи, които отговарят за спомените. 

 

Воденето на бележки е първата стъпка. На базата на тези бележки можем да се опитаме да си измисляме изпитни въпроси. След това е добре да се опитаме да отговорим на тези въпроси, без да поглеждаме записките. Един обзор на въпросите и отговорите ще ни помогне да видим какво сме изпуснали и коя информация е останала ненаучена. Много важно е често да преглеждаме старите си бележки и да препрочитаме вече научената информация.

 

Има изследвания, които сочат, че ароматите помагат за активиране на паметта. Когато учим в стая с необичаен аромат и после пръснем малко от същия мирис върху китката си преди изпит, това би помогнало да си спомним по-бързо и пълно наученото. Всеки пък, когато не се сещаме за нещо, е необходимо само да помиришем китката си.

 

Ако информацията е прекалено голяма, е добре да я разделяме на части. Например поредицата от числа 8, 5, 3, 6, 7, 4, 9, 7, 6 може да бъде представена като 853-674-976. Така информацията ще се задържи по-лесно в работната памет – мозъчната система, която съхранява новата информация.