Използването на слухов апарат може да намали риска от деменция при хора с увреждане на слуха с 42%, сочи ново проучване, публикувано в The Lancet


Увреждането на слуха, още познато като глухота, се характеризира с увреждане на звукопроводния или звукоприемния апарат. Глухотата може да бъде вродено състояние, но е възможно да възникне в някакъв етап от живота.


Деменцията е неврологично заболяване, което се характеризира с нарушение на умствените способности. Болестта на Алцхаймер е вид деменция.
Загубата на слуха и деменцията са често срещани състояния при възрастни хора, като нарушения в когнитивните способности могат да се наблюдават до 25 години преди откриване на деменция.  Учени са направили анализ на над 400 000 участници, част от базата данни на UK Biobank. Чрез попълването на анкети или взимане на информация от документация в болници се прави справка за наличието на съответно увреждане на зрението или деменция. В една четвърт от случаите е бил открит някакъв вид глухота, а от тези случаи по-малко от 12% използват слухови апарати. Открит е значително повишен риск от деменция при случаи, където слухов апарат не се използва, средно сочейки към 1,7% риск от деменция в сравнение с 1,2% риск при тези, които използват слухов апарат или нямат загуба на слуха.


Връзката между слуха и деменцията не е точно определена, но ефективността на мерките против слухови нарушения против деменцията е ясно посочена в проучването. Слуховите апарати не са инвазивни и в сравнение с други лечения са изгодни. Те могат да представляват мярка, косвено намаляваща риска от деменция при хора с слухови увреждания.


55 милиона души в цял свят страдат от деменция, като всяка година има над 10 милиона нови случаи на болни от заболяването, сочат данни от Световната здравна организация. Над половината от тези случаи живеят в страни с ниски доходи. Учените, провели проучването, настояват за повишена информираност за загубата на слуха и деменцията и връзката между двете. Посочва се и нуждата за подкрепа на здравните работници, указващи първа помощ – те могат да спомогнат за ранно откриване на увреждания на слуха, информирането на жители, и поставянето на звукови апарати. 

 

Референции:
Press Office – The Lancet (2023, April 15) Hearing Aids May Protect Against a Higher Risk of Dementia Associated With Hearing Loss. Retreived 2023, April 18 from https://neurosciencenews.com/hearing-loss-dementia-23019/
Jiang, F. (2023, April 13) Association between hearing aid use and all-cause and cause-specific dementia: an analysis of the UK Biobank cohort. Retreived 2023, April 18 from https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(23)00048-8/fulltext#section-3d6acba1-acea-4be2-8dc9-b7e14e5b6583