С 92% точност изкуствен интелект предсказва появата на деменция в срок от 2 години при някои хора. Изследването е проведено от Университета на Ексетър и се прави посредством машинно обучение.

 

Включени са над 15 300 пациента от САЩ.


 

Проучването е представено в сп. JAMA Network Open и е финансирано от Alzheimer's Research UK и може да се намер под заглавието: “Ефективност на алгоритмите за машинно обучение при прогнозиране появата на деменция сред пациенти в клиника за когнитивни функции”. В авторския състав са включени редица учени, като част от тях са Шарлот Джеймс, Джанис М. Рансън, Ричард Еверсън и Дейвид Джей Луелин.

 

При разработка и активно прилагане на разработения модел ще бъде възможно понижаването на вероятността от неправилно поставяне на диагнозата деменция.

 

Изследователите са анализирали данни на хора, които са посещавали 30 свързани помежду си клиники, наблюдаващи техните когнитивни функции - Националния координационен център на Алцхаймер в САЩ. Участниците не са имали деменция в началото на проучването, въпреки че много от тях са имали проблеми с паметта или други мозъчни функции.

 

След проследяването на тези пациенти в клиниките, 1568 от тях развиват деменция в периода между 2005 и 2015 г. Методът на машинно обучение успява да предвиди тези случаи с точност от 92%.

 

130 от тези пациенти са неправилно диагностицирани чрез стандартни методи. Изкуственият интелект идентифицира правилната диагноза на повече от 80% от тях.

 

Изследователите установиха, че машинното обучение работи ефективно, използвайки информация за пациента, която е рутинно налична в клиниката - памет и мозъчна функция, ефективност на когнитивните тестове и специфични фактори за начина на живот.

 

Екипът от учени планира да проведе последващи проучвания, за да оцени практическото използване на метода за машинно обучение в клиниките и да прецени дали той може да бъде широко използван, с дел подобряване на диагностиката, лечението и грижите за пациентите с деменция.

 

Източници:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2787228