Сред пациентите с исхемична болест на сърцето честотата на деменцията е по-висока.

Заболяваемостта по отношение деменцията рязко нараства след 60-те, а след 80те се смята, че около една трета от хората са с дементни прояви. Колкото по-късно се открие сърдечното заболяване, толкова по-голяма е вероятността да се увреди когнитивната функция.

Засега проучвания в областта се правеха предимно по отношение връзката със съдовите увреди в мозъка. ИБС заема по-голяма относителен дял в структурата на заболяваемостта на сърдечносъдовата система. При проучване сред пациенти с ИБС са проведени тестове за преценка на математическото мислене, речника, краткотрайната памет, както и глобалното мислене. Открита е отчетлива връзка между заболяването и влошаването на тези функции.

Ограничаването на рискови фактори като тютюнопушене, диабет, висок холестерол, артериална хипертония могат да намалят честотата и на деменцията.