Инфекциите, които възникват в средна и напреднала възраст, са свързани с повишен последващ риск от развитие на болест на Алцхаймер и болест на Паркинсон, но не са свързани с повишен риск от развитие на амиотрофична латерална склероза. Това е показало проучване, публикувано в PLOS Medicine.

 

Експериментални проучвания при лабораторни модели са показали, че инфекцията има значение за развитието на някои невродегенеративни заболявания, но подкрепящите доказателства все още са ограничени.


 

В новото проучване изследователите са използвали данни за пациенти, диагностицирани с болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон или амиотрофична латерална склероза, за периода между 1970 и 2016 г. в Швеция.

 

За целите на проучването са били използвани и пет съответстващи контроли от Шведския национален регистър на пациентите.

 

Анализът е включвал 291 941 случая на болест на Алцхаймер, 103 919 случая на болест на Паркинсон и 10 161 случая на амиотрофична латерална склероза.

 

Инфекция, която е била лекувана в звено за интензивно лечение в рамките на пет или повече години преди поставяне на диагнозата, е била свързана с 16% по-висок риск от развитие на болестта на Алцхаймер и с 4% по-висок риск от развитие на болестта на Паркинсон. 

 

Наблюдаваните рискове са били сходни както за бактериални, вирусни и други инфекции, така и за инфекции с различна локализация в организма.

 

Най-високият риск от заболяване е бил установен при пациенти, които са били лекувани многократно в звено за интензивно лечение преди 40-годишна възраст.

 

В тези случаи рискът е бил повече от два пъти по-висок за развитие на болестта на Алцхаймер и повече от 40 % по-висок за развитие на болестта на Паркинсон.

 

Не е била установена връзка с развитието на амиотрофична латерална склероза, независимо от възрастта при поставяне на диагнозата.

 

Тези открития предполагат, че инфекциите могат да бъдат отключващ фактор или усилващ механизъм на вече съществуващ болестен процес, който води до клинична проява на невродегенеративно заболяване в сравнително ранна възраст.

 

Лекуваните в болница инфекции, особено в ранна и средна възраст, са били свързани с повишен риск от развитие на болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон, предимно сред случаите на тези заболявания, диагностицирани преди 60-годишна възраст.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1004092