Учени от университета в Лавал и от Университетския институт по кардиология и пулмология в Квебек за доказали съществена загуба на мозъчна плътност, по-конкретно на бяло мозъчно вещество, при пациенти със затлъстяване.

 

Бялото мозъчно вещество свързва различни зони в мозъка и е доста разпространено в нервната система на човека. Благодарение на съвременните методи за образна диагностика, проучването е установило, че намаляването на бялото мозъчно вещество се наблюдава главно в мазолестото тяло на мозъка.


 

Проучването е публикувано в Neuroscience and Biobehavioral Review, в него за изследвани данни от 4452 участници, които са част от 16 различни проучвания. Резултатите са потвърдени с данните от Human Connectome Project – проучване в сферата на невронауките между различни университети.

 

Това проучване е станало първият мета-анализ, който дава пояснения за промените в бялото мозъчно вещество при пациенти със затлъстяване.

 

Намаленото количество бяло мозъчно вещество е било наблюдавано, благодарение на напредналите техники на дифузионния ядрено-магнитен резонанс. Този метод позволява да се наблюдава циркулацията на течност между клетките в отделните видове тъкани.

 

Електромагнитните лъчи записват поведението на молекулите и осъществяват картографирането на взаимодействията между различните участъци на мозъка.

 

Учените са засекли данните от фракционната анизотропия – мярка за дифузионния капацитет на изследването с различни направления, и са ги сравнили с картографски пособия, които анализират статистически функциите и структурата на невроните.

 

Благодарение на това кръстосано проучване, те са могли да установят точния път, тоест мястото, на което бялото мозъчно вещество намалява при пациенти със затлъстяване, а именно – коляното на мазолестото тяло.

 

Мазолестото тяло, на латински -  corpus callosum, - има ключова роля в мозъчните функции, защото свързва четирите лоба на двете мозъчни хемисфери, като по този начин осигурява комуникацията между тях.

 

Коляното на мазолестото тяло е участък, който се намира в челния му дял и свързва левия и десния слепоочен лоб на мозъка.

 

Дегенерирането на мазолестото тяло е било потвърдено при други проучвания, проведени при пациенти, които имат зависимост към наркотични вещества.

 

Тук ключово място има самоконтролът, регулацията на емоциите, центровете на удоволствието и взимането на решения, които от своя страна са засегнати, пояснява Андреан Мишо, главен автор на проучването.

 

Нов начин за лечение на затлъстяване

За разлика от описаното по-горе, учените са наблюдавали подобрения в плътността на бялото мозъчно вещество при пациентите със затлъстяване, когато те губят значително тегло.

 

Затлъстяването е все по-често срещано заболяване в цял свят и през последните години броят на пациенти с наднормено тегло се увеличава значително.

 

Това проучване показва необходимостта да се лекува затлъстяването в дълбочина, взимайки под внимание не само хранителните аспекти, но и мозъчните аспекти на проблема, пояснява Андреан Мишо.

 

Източници:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763421003195

www.science-et-vie.com