Изследване на шведския университет „Каролинска“ открива потенциална връзка между психозата и генетична промяна, повлияваща имунната система в мозъка.

 

Психозата е състояние, което засяга около 3% от населението и се изразява в промяна във възприемането на реалността, халюцинации и параноични епизоди.


 

Новото проучване, което е публикувано в Molecular Psychiatry може да предложи развитие на лекарства с нов механизъм, които да помогнат на пациенти с биполярно разстройство или шизофрения, тъй като при тях по-често се наблюдават симптоми на психоза.

 

Засега наличните антипсихотични средства са с ограничено действие и не постигат значителен ефект, което влошава качеството на живот на засегнатите представители на обществото. Текущите лекарства са измислени преди повече от 50 години, през 60-те години на 20 век.

 

Средната продължителност на живота на пациенти с психоза е около 15 години по-ниска от тази на един здрав човек.

 

Не е напълно ясно кой е механизмът, който стои зад психозата, но последните проучвания сочат, че може би става въпрос за имунна активация в глиялните клетки в централната нервна система. При пациентите се наблюдава увеличено количество на кинуренова киселина, служеща като посредник между имунните клетки и невроните.

 

Също така, знае се, че при пациенти с психоза се наблюдава промяна в генната експресия на гена за GRK3-протеина. Текущото проучване се базира на лабораторни модели, при които липсва генът за въпросния белтък, както и геномен анализ на 70 пациенти с биполярно разстройство и 48 здрави хора.

 

Резултатите показват, че загубата на белтъка води до повишаване на чувствителността на имунните клетки в мозъка, което води до каскада от реакции и секреция на възпалителни медиатори – интерлевкини, както и кинуренова киселина.

 

Новата информация, предлагаща връзката между психозата и промяната в имунните реакции в мозъка дава основа за по-нататъшни проучвания за нови антипсихотични лекарства с имуномодулиращи свойства.

 

„За да създадем ефективни нови лекарства, е нужно да натрупаме повече знания за механизмите, които причиняват психоза.“ казва проф. Софи Ерхардт от катедра по физиология и фармакология в университета.

 

Източници:

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210511201118.htm

https://www.nature.com/articles/s41380-021-01106-0