Неалкохолната чернодробна стеатоза, наричана още неалкохолен мастен черен дроб, е метаболитно състояние с мултисистемно засягане на множество тъкани и органи. Най-често срещаните усложнения от това заболяване са прогресията и декомпенсацията на чернодробната функция, които водят до развитие на чернодробна енцефалопатия. Множество проучвания са доказали негативното влияние на нездравословния начин на хранене и затлъстяването върху мозъчните функции. Всичко това води до нарушения в здравето на мозъка. Все още не са проучени механизмите, чрез които неалкохолния мастен черен дроб води до нарушен когнитивен капацитет и понижен мозъчен обем.

 

С цел да изпълнява ефективно функциите си, мозъкът има нужда от доставяне на достатъчни количества кислород. Това се осигурява от кръвоносните съдове и специфичните механизми, които регулират кръвообращението според нуждите. Установено е, че мозъчната хипоксия - недостигът на кислород води до ускоряване на невродегенеративните изменения в мозъка, увреждане на невроните и иницииране на възпалителни процеси чрез въздействие върху астроцитите и микроглиалните клетки - имунните клетки в нервната система. Тези клетки произвеждат токсични възпалителни медиатори, които водят до възпаление на мозъка, влошават невроналното увреждане, ускоряват промените във връзките между нервните клетки и невродегенеративните изменения.


 

Все повече проучвания са показали, че хроничното системно възпаление и последващото възпаление в мозъка е ключов елемент в патогенезата на затлъстяването и мозъчната дисфункция. При пациентите с неалкохолен мастен черен дроб се наблюдават нарушени когнитивни и мозъчни функции. Освен това, при това състояние са характерни и повишени нива на тревожност и депресивни епизоди, които се влошават допълнително при съчетание на чернодробната стеатоза с инсулинова резистентност. Нискостепенната мозъчна хипоксия, която се причинява от ниските нива на възпаление и пониженото кръвоснабдяване в мозъка, е била свързана с нарушения във функцията на имунните клетки в централната нервна система.

 

Натрупването на мазнини в черния дроб е свързано с повишено отделяне на възпалителни и фибротични медиатори, които засягат черния дроб и допринасят за хронично нискостепенно възпаление. Всичко това благоприятства развитието на възпалителни процеси в мозъка, чрез влияние върху имунните клетки на централната нервна система. Тъканното възпаление и недостигът на кислород - хипоксията са взаимносвързани в патогенезата на множество заболявания както на периферно, така и на централно ниво. Неалкохолният мастен черен дроб се характеризира с промени, които благоприятстват възпалението и повишената коагулация на кръвта, което е свързано с повишен риск от инсулт и други мозъчносъдови усложнения.

 

Референции:

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(22)03008-2/fulltext#articleInformation