Генетичната предразположеност към болестта на Алцхаймер води до промени в начина, по който работи паметта в по-ранна възраст. Това са установили изследователи от Германския център за невродегенеративни болести и Рурския университет в град Бохум.

 

Учените, цитирани от научното списание Current Biology, подозират, че някои особености в работата на мозъка, наблюдавани при направените тестове за памет, могат да се определят като ранни признаци за болестта.


 

Причините за болестта на Алцхаймер не са категорично установени. Смята се, че заболяването се причинява от неблагоприятно съчетание от начин на живот, външни фактори и генетични рискове. Най-големият генетичен рисков фактор за болестта на Алцхаймер са наследствените мутации, засягащи "Аполипопротеин Е"(ApoE) - протеин, участващ в метаболизма на мазнините и невроните. Известни са три форми на ApoE гена, като най-често срещаната мутация се свързва със среден риск от болестта на Алцхаймер, втората се свързва с повишен риск, а третата – с намален.

 

"Интересно бе да разберем дали и как различните форми на гена влияят на мозъчните функции. Ето защо изследвахме мозъка на млади хора чрез скенер, докато работеха над задача, която тества паметта им", обяснява д-р Хюилинг Лий, който ръководи проучването в Германския център за невродегенеративни болести. В изследването участват 82 студенти на средна възраст 20 години в добро умствено здраве. Техният генотип показва, че 33 имат среден, 34 повишен и 15 намален риск от развитие на болестта на Алцхаймер. По време на проучването на участниците се показват над 150 изображения на обичайни обекти като чук, ананас и котка. Някои снимки се повтарят след известно време, но с променена позиция на екрана. Участниците в проучването трябва да определят дали даден обект се показва за първи път или не, и дали позицията му се е променила.

 

"Тествахме способността за различаване на подобни събития", обобщава д-р Лий. "В ежедневието, например, е въпрос на запаметяване дали един ключ е поставен в лявото или дясното чекмедже на скрина или къде е паркирана колата. Симулирахме такива ситуации по опростен начин, като сменихме позицията на изобразените обекти."

 

Мозъчната активност на доброволците се записва по време на експеримента с функционална магнитно-резонансна томография. Наблюдава се най-вече хипокампуса: малка по своя размер област във всяко от двете полукълба, която се счита за разпределително табло на паметта. Хипокампусът е сред онези части на мозъка, при които най-рано се проявяват уврежданията от болестта на Алцхаймер. Благодарение на високата резолюция на скенера, изследователите записват мозъчната активност в различни подполета на хипокампуса с много голяма точност."Досега не са правени проучвания на генотип на ApoE с подобна детайлност. Това придава уникално значение на нашето изследване", коментира д-р Лий.

 

Проучването не показва разлики между трите групи участници по отношение на способността за разграничаване на подобни събития. "Трите групи участници се представиха еднакво на теста за памет. Нямаше значение дали имат повишен, намален или среден риск от болестта на Алцхаймер. Такива резултати със сигурност се очакват при млади здрави хора", обяснява д-р Николай Аксмахер, професор по невропсихология в Рурския университет. "Имаше обаче разлики в мозъчната активност. Различните групи участници активираха различни подполета на хипокампуса по различен начин и в различна степен. По този начин мозъкът им реагира по различен начин на задачата за паметта. Всъщност, видяхме разлики в мозъчната активност не само между хора със среден и повишен риск, но и между такива със среден и малък риск."

 

Понастоящем не е сигурно дали тези различия предсказват развитието на болестта на Алцхаймер в напреднала възраст. "Нашите открития може да са признак за ранни наченки на болестта. Дали това със сигурност е така е задача за бъдещи проучвания и би могло да помогне за изготвянето на биомаркери за ранна диагностика на деменция", коментира д-р Лий. "Във всеки случай е забележително да узнаем, че генетичната предразположеност към болестта на Алцхаймер се отразява върху работата на мозъка на младини."

 

Източници: 
1. medicalxpress.com
2. https://www.cell.com/current-biology/home