Два гена, контролиращи активността на нервните клетки, са обсъждани в ролята на патогенезата на биполярното афективно разстройство. Последното е маркирано от епизоди на драматична промяна в поведението, с изявата на депресия или на мания.

Изследването няма да доведе до профилактични изследвания относно рискът от развитие на психичното заболяване, но пък ще изясни неизвестни за медицината обстоятелства около възникването на клиниката. В международно проучване са изследвани 10 596 души, предимно от Великобритания и САЩ. Гените ANK3 и CACNA1C кодират протеини, отговорни за потока на натриеви и калциеви йони, повлиявайки така биоактивността на невроните.

Имайки предвид фамилните му особености, учени отдавана предполагат наследствен фактор. Това е най-голямото проучване на генетично ниво при биполярното афективно разстройство. Откритията за смущенията в йонообмена предполагат нови подходи в терапевтичен план.