Болестта на Алцхаймер е най-честата форма на деменция, която се характеризира с извънклетъчни натрупвания на плаки от амилоид бета и формиране на неврофибрилерни възли сред невроните, което води до прогресиране на невродегенеративните процеси и когнитивния спад. Последните проучавния са показали, че няколко генетични варианта са свързани с повишен риск от развитие на Алцхаймер. Някои от тях участват във възпалителния отговор в нервната система и имат значение за имунните функции на микроглиалните клетки.

 

Изследователи от Медицинския университет в Индиана са проучили как потискането на действието на ген, съдържащ се в генетичната информация на мозъчните имунни клетки, би могло да намали риска от развитие на болестта на Алцхаймер. Проучването е публикувано в Alzheimer’s & Dementia. Фокусът на изследването е бил генът INPP5D, който е специфичен за микроглиалните клетки - ключови имунни клетки в централната нервна система. Установено е, че този ген е свързан с повишен риск от развитие на Алцхаймер и някои микроглиални клетки имат значение за невродегенеративните процеси в мозъка.


 

Генът INPP5D е отрицателен регулатор на процесите на сигнална трансдукция и действа върху повърхностните рецептори на имунните клетки. Неговото действие е насочено към регулация на микроглиалните функции, сред които фагоцитоза - поглъщане на чужди и увредени клетъчни елементи, подвижност, пролиферация и отделяне на цитокини - медиатори на възпалението.

 

Предишни проучвания са показали, че високите нива на този ген при болест на Алцхаймер са свързани с повишено натрупване на характерните за заболяването амилоидни плаки. Ето защо учените са анализирали как понижената експресия на този ген би могла да повлияе на патогенезата на болестта на Алцхаймер. За целите на изследването е била намалена експресията на този ген с 50%, вместо неговото пълно потискане, за да се постигне действието на INPP5D инхибиторите.

 

Намаленото действие на гена INPP5D е променило амилоидния метаболизъм и формирането на плаки. Освен това, потискането на гена е довело и до промяна във функциите на микроглията. Установено е, че инфибирането на този ген помага за справяне с натрупването на амилоидни плаки и развитието на патологични процеси в нервната система. Това се дължи на стимулирането на защитния микроглиален отговор, който предпазва мозъка от невронална дисфункция и когнитивния спад. Чрез повишаване на микроглиалната пролиферация и елиминирането на амилоидните плаки от фагоцитите, инхибирането на гена INPP5D е довело до понижаване на невроналното увреждане.

 

Референции:

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.12849