Въпреки че основните механизми на действие остават неясни, последни данни сочат, че предизвиканото от физическата дейност активиране на периферни системи като мускули, черва, черен дроб и мастна тъкан може да повлияе значително на мозъка и неговите функции.

 

Все повече изследвания показват наличието на позитиви и способност за подобряване на когнитивните възможности, когато хората извършват повече физически активности. Възможно е и забавянето или дори предотвратяването на разични невродегенеративни заболявания, като болест на Алцхаймер или болест на Паркинсон.


 

В новопроведено изследване учени проверяват дали увеличаването на интензивността на аеробните упражнения повишава количеството на катепсин B, миокин и мозъчния невротрофичен фактор, циркулиращи в кръвта, които притежават силни невропротективни ефекти.

 

Участниците в него са 16 млади и здрави хора без придружаващи заболявания.

 

За целите му те извършват аеробни упражнения на бягаща пътека с максимален капацитет и след това с 40%, 60% и 80% от своя капацитет. Нивата на отделните вещества в кръвта са изследвани след всеки един цикъл от упражнения.

 

Специалистите забелязват, че упражненията с висока интензивност повишават нивата на циркулиращия катепсин B при млади възрастни веднага след тренировка и че скелетната мускулна тъкан се активира и експресира протеини, имащи връзка с катепсин B и мозъчния невротрофичен фактор.

 

Според допълнително получена информация катепсин B има важна роля в когнитивния контрол заради възможността му да модулира скоростта на обработка на различна информация.

 

Освент това упражненията с интервали с умерена и висока интензивност биха могли да повишат серумните нива на мозъчния невротрофичен фактор и ефективността на работната памет при млади жени.

 

При мъжете и жените се наблюдават разлики в биологичните реакции към физическата активност, а също и в тяхната уязвимост към развитието, прогресията и хода на различните невродегенеративни заболявания.

 

От получените резултати се забелязва възможността за приспособяване на сигналите между мускулите и централната нервна система чрез модулиране на миокините и различните миометаболити, което може да бъде от полза за подобряването на свързаната с възрастта невродегенерация и някои мозъчни заболявания.

 

Катепсин B и мозъчния невротрофичен фактор биха могли да бъдат таргет на различни терапевтични цели, които да забавят появата и прогресията на когнитивните увреждания.

 

Информация относно връзката между физическата активност и когнитивните функции на човека е представена в специално издание на сп. Brain Plasticity.

 

Референции:

https://content.iospress.com/articles/brain-plasticity/bpl220137

https://content.iospress.com/articles/brain-plasticity/bpl220137