Епизодичната памет (и свързаното с нея понятие за автобиографична памет) се отнася до паметта за конкретни лични преживявания, обикновено свързани с време, място и емоция.


Този тип памет обикновено се свързва със субективното умствено преживяване, което изисква усещане за себе си и осъзнаване, че някакво събитие се е случило в миналото. Например припомнянето на рожден ден, на който сме присъствали – съответно кой е бил там, къде се е случило и дори спомени за лични преживявания, отразяват епизодичната памет за това събитие.


Епизодичните спомени представляват еднократни епизоди от живота основно значение за съхраняването им има хипокампа. Друг пример е научаване на нова дума, като след чуването ѝ за първи път тя ще бъде кодирана като епизодичен спомен и ще бъде свързана с контекста, в който е научена.Увреждането на епизодичната памет е отличителен симптом на пациенти с амнезия. Трудност за припомняне на някакъв спомен от ежедневния живот е налице след резекцията (отстраняване) на хипокампа.


Интересен факт е, че дори формирането и задържането на нови епизодични спомени да е нарушено при амнезия, запазването на по-старите спомени от този тип е налице. Така дори в случаите на обширно увреждане на медиалния темпорален лоб, включително хипокампа, старите автобиографични спомени обикновено все още продължават да присъстват.


Тъй като епизодичната памет се определя като вникване в паметта, за пътуване назад във времето и повторно преживяване на спомен, е почти невъзможно да се тества върху животински модели. Следователно, въз основа на това определение, някои учени твърдят, че епизодичната памет е уникална за хората и може да бъде един от факторите, които ни различават от животните.


Епизодичната памет има за цел да ни помага при запомнянето на определени събития. Така си спомняме различни преживяни емоции, приятни моменти, празници, но не и пълните подробности за тях. Най-често специалните събития от живота биват съхранявани в епизодичната памет. С течение на времето става все по-трудно да си спомним подробности около тях, а остават само открояващите се моменти.


Въпреки че епизодичната памет традиционно се причислява към работата на темпоралния и фронталния лоб, използването на функционално невроизобразяване показва, че париеталните лобове играят ключова роля в тези процеси.


Референции:
1. Shauna M. Stark, Craig E.L. Stark, Episodic memory, Neurobiology of Language, 2016;
2. B. M. Bettcher, Parietal lobes, Encyclopedia of the Neurological Sciences (Second Edition), 2014