Когато става дума за щастие и успех в живота, емоционалната интелигентност (EQ) има също толкова голямо значение, колкото интелектуалните способности (IQ).


Емоционална интелигентност ни помага да изградим по-силни връзки, да успеем по време на работа, и дори да постигнем всяка наша цел, да имаме върхова кариера, а защо не и да сбъднем всяка своя мечта. За да научим повече за нашата емоционалната интелигентност, биха ни помогнали няколко прости, но ключови умения.
 

Какво е емоционална интелигентност?


Това е не само умението ни да контролираме и управляваме емоциите си, но и да можем да ги различаваме една от друга. Всичко това неминуемо ще доведе до промяна на нашето мислене и на нашето поведение. Важно е да можем да управляваме емоциите си в положителна насока за облекчаване на стреса, да общуваме ефективно, съпричастни с другите, да преодоляваме предизвикателства и обезвреждаме конфликти. Емоционалната интелигентност включва  много различни аспекти от ежедневния ни живот, като например начина, по който се държим и начина, по който си взаимодействаме с други хора.


Ако имате висока емоционална интелигентност, вие сте в състояние да признаете собствената си грешка, да разкриете собствените си емоции и да установите емоционалните състояния на другите. По този начин лично се ангажирате с тях. Можете да използвате това разбиране на емоциите, за да се отнасяте по-добре с другите хора. Така ще създавате по-стабилни взаимоотношения и връзки с тях. По този начин, може да се постигне по-голям успех по време на работа, и да се води по-пълноценен личен живот.

Емоционалната интелигентност се разглежда като съвкупност от следните четири нива:

 • Самосъзнание – на ниво самосъзнание да разпознавате собствените си емоции и влиянието им върху вашите мисли и поведение, да познавате вашите силни и слаби страни, и да притежавате самочувствие.
 • Самоконтрол – способността да сте в състояние да контролирате импулсивните си чувства и поведение, да управлявате емоциите си по здравословен начин, да вземате инициативата в дадени ситуации, да поемате ангажименти, и да се адаптирате към променящите се обстоятелства.
 • Социално осъзнаване – да можете да разбирате емоциите, нуждите и притесненията на другите хора, да разчитате емоционални сигнали, да се чувствате комфортно в компания и да работите енергично в една група или организация.
 • Управление на взаимоотношенията - способността да се развивате и поддържате добри отношения с останалите хора, да общувате ясно  и да вдъхновявате и влияете на другите, да работите добре в екип и да неутрализирате конфликти.


Защо емоционалната интелигентност е толкова важна?

Както знаем, най-умните хора не са най-успешните или най-реализираните в живота. Вероятно познавате хора, които са академично блестящи, но все още са социално неадаптивни и неуспешни в работата или в личните си взаимоотношения. Интелектуална интелигентност (IQ), не е достатъчна сама по себе, за да се развивате успешно в живота. Да, вашето IQ може да Ви помогне да сте успешни в училище, но вашето EQ или емоционална интелигентност, ще Ви помогне да управлявате стреса и емоциите, когато сте изправени пред крайните си изпити при завършване на училище и после в Университета.


Емоционалната интелигентност засяга:

 • Вашата изява и цялостно представяне по време на работа. Емоционалната интелигентност може да Ви помогне да навигирате социалните проблеми, възникнали на работното място, да ръководите и мотивирате другите, и да се отличите в кариерата си. В действителност, когато става въпрос за определяне на компетенциите на кандидатите за работа, много компании вече гледат на емоционалната интелигентност като нещо толкова важно, колкото техническите способности на човека. Те  изискват EQ тестване преди наемане.

 

 • Вашето физическо здраве. Ако не можете да управлявате вашите нива на стрес, това може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Неконтролираният стрес може да повиши кръвното налягане, води до подтискане на имунната система, повишаване на риска от инфаркт и инсулт, допринася за безплодие и ускоряване на процеса на стареене. Първата стъпка към подобряване на емоционалната интелигентност е да се научите как да се освободите от стреса.

 

 • Вашето психично здраве. Неконтролираният стрес също може да повлияе и на Вашето психично здраве, което ви прави уязвими към тревожност и депресия. Ако не сте в състояние да разберете и да управлявате емоциите си, Вие също така ще бъдете склонни към промени в настроението. Невъзможността да се образуват силни връзки може да Ви оставят усещане за самота и изолираност.

 

 • Вашите взаимоотношения. Чрез разбиране на емоциите си и как да ги контролирате, Вие ще можете да изразявате по-добре чувствата си и да разбирате как се чувстват другите. Това ще Ви позволи да общувате по-ефективно и да изградите по-силни връзки, както на работното място, така и в личния си живот.

Как да се повиши вашата емоционална интелигентност

Цялата информация към мозъка идва чрез нашите сетива, и когато тази информация е предимно стресираща или емоционално-потискаща, ние инстинктивно ще понижим способността си да действаме, ще се притесним и затворим в себе си. Следователно, за да имаме достъп до широк спектър от възможности за избор и да можем да вземане правилни решения, ние трябва да се владеем и да се опитаме да постигнем  баланс в емоциите си чрез проявяване на силна воля от наша страна.

NEWS_MORE_BOX

 


Паметта също е силно свързана с нашите емоции. Когато се научите да разграничавате емоционалната част на мозъка си от рационалната, ще разширите не само гамата от възможности за избор в живота.Ще можете да контролирате емоционалната си памет в процеса на вземане на решения. Когато пред Вас се  изправи предизвикателството да организирате някакво ново събитие сами, то емоционалната Ви памет отново ще е важен фактор във взимането на правилните и подходящи решения за случая. Това ще ви помогне да предотвратите  непрекъснатото повтаряне на стари грешки.

За да подобрите своята емоционална интелигентност и за да можете да взимате точните и правилни решения, то трябва да имате способност та да разбирате и  управлявате своите емоции. Това се постига чрез разработване на ключови умения за контролиране и управление на огромното напрежение,което да Ви превърне в ефективен комуникатор.
 

Развиване на емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност (EQ) е способността ни сами да намалим стреса, да останем съсредоточени, но не изолирани от себе си и другите. Това може да се постигне чрез изучаване на ключови умения. Първите две умения са от съществено значение за контролиране и управление на огромното натоварване. Последните три умения, водят до значително подобряване на комуникацията. Всяко умение се основава на извлечените поуки от практикуването на по-ранните умения. Уменията са следните:

 • 1. Способност за бързо намаляване на напрежението в момента, в който започне да ни завладява;
 • 2. Способност да разпознаваме емоциите си и това да ни предпази от претоварване;
 • 3. Способност да се свързваме емоционално с други хора с помощта на невербалната комуникация;
 • 4. Способност да проявяваме чувство за хумор и закачливост в напрегнати ситуации;
 • 5. Способност да разрешаваме конфликтите положително и с увереност.