Когато се изправихме срещу падемията от коронавирус, страхът и тревожността ни превзеха драматично. Това е нормално психическо състояние в отговор на такива ситуации на внезапна промяна. 


FACE COVID е практическо решение за справяне със страха и тревожността, произлизащи от конкретната ситуация, описана от д-р Ръс Харис автор на „3 мита за щастието“, където всеки инициал представлява стъпало нагоре към психическо благополучие.


FFocus – да се фокусираме върху това, което можем да контролираме. Нямаме контрол върху това, което ще се случи в бъдеще. Не можем да контролираме коронавируса. Не можем да контролираме световната икономика, нито това, което другите правят. И представете си, в случая не можем да контролираме своите мисли и чувства. Страхът и тревожността са неуправляеми. Но имаш контрол върху това, което правиш. Тук и сега! Нека се фокусираме върху това, което правим тук и сега.AAcknowledge – да признаем и приемем своите мисли и чувства. Обърнете внимание на своите телесни усещания, на това как се чувствате и какво изпитвате в тази ситуация. Признайте ги и ги назовете! Признайте какво се случва вътре във вас! Какви емоции изпитвате? Може би се страхувате за бъдещето?! Или ви е страх да не ви застигне вирусът?! А може би се чувствате самотни заради социалната изолация?! Когато признаем своите емоции и вътрешни преживявания, сме готови да преминем на следващата стъпка.


C Come back – върни се в своето тяло! Свържи се с физическото си тяло – потропай с крака, плясни с ръце, разкърши се. Наблюдавай своето дишане!


EEngage – обърни внимание на това, което правиш. Къде си ти тук и сега? Насочи фокуса си върху това, което е в твоите ръце. Обърни внимание на сензорните си усещания – какво виждаш, чуваш, това, което можеш да помиришеш и да докоснеш. Отдай вниманието си на конкретното действие.


CCommitted Action – Отдай се на действието, което е продиктувано от твоите основни ценности. Какво можете да направите точно сега – за себе си, за семейството, за приятели, колеги... Ангажирайте се изцяло.


OOpen up! – Отвори пространство за своите неприятни чувства и преивявания. Не ги замитай под килима, защото ще се вмиришат. Всички тези чувства на страх, тревожност, гняв, вина, тъга, безпомощност, самота... Те се засилват всеки следващ ден на социална изолираност. Не можем да спрем тези чувства да нарастват. Но можем да им отделим място, знаеки че те са нормални, макар и болезнени.


VValues – Ценности! Действията би трябвало да са продиктувани от основните ценности. Срещу какво искаш да се изправиш в тази криза? Какъв тип човек трябва да си, за да се справиш? По какъв начин искаш да се отнасяш към себе си? А към другите? Твоите ценности трябва да включват любов, уважение, търпение, хумор, смелост, честност, грижа, доброта, съчувствие, откритост. Остави твоите ценности да управляват твоите действия.


IIdentification – Определяне на ресурсите. Това са ресурсите за оказване на помощ, подкрепа, съчувствие, съвет. Включва семейството, близките, приятелите, колегите, съседи, здравни служби... Уверете се, че всички знаят как да се свържат със спешна медицинска помощ при нужда. Уверете се и че имате достъп до психологическа подкрепа.


DDistance – Дистанция и дезинфекция. Дезинфекцията е важна и наложителна, особено в случаи, когато дистанцията не е възможна.
COVID FACE е това, което можете да направите за вас и обществото, в което живеете в условията на пандемия.