Фините мозъчни вълни, открити с помощта на електроенцефалография (ЕЕГ), са най-добрият начин да се определи дали един силно неконтактен пациент би могъл да се възстанови след мозъчна травма.

 

Това е разкрито от ново проучване, в което е включен д-р Ян Клаасен, доцент по неврология в колежа за лекари и хирурзи Vagelos към Колумбийския университет.


 

Направените от неговия екип разкрития предполагат възможността за промяна в начина, по който специалистите се справят с неконтактни пациенти с тежка мозъчна травма.

 

Една от най-трудните задачи при грижите в интензивните отделения е да се определи кои от неконтактните пациенти с мозъчна травма имат най-добри шансове за възстановяване и при кои от тях рехабилитацията ще даде най-добри резултати.

 

Предходни пручвания на проф. Ян Клаасен и неговият екип са установили възможността на някои някои пациенти, които не отговарят на стандартни команди за определяне на съзнанието, да генерират мозъчни вълни. Тази невронна активност в мозъка, предполага възможността за възстановяване на съзнанието на хората.

 

Специалистите определят разкритата от тях находка на ЕЕГ като “скрито съзнание”. Според тяхното изследване това е един от най-силно влияещите фактори, който може да определи възможността за въстановяване на съзнанието на пациента.

 

Те разкриват, че “скритото съзнание” има по-силна прогностична стойност от установените до момента фактори като възраст на пациента, неврологичната скала на Глазгоу или причината довела до мозъчната травма.

 

Екипът изследва основните механизми на това скрито съзнание, за да определят защо пациентите, чиято мозъчна активност не е загубена и не са парализирани, не могат физически да изпълняват различни команди, както и каква е връзката му с клиничните резултати.

 

Тяхното проучване включва 193 неконтактни пациенти. При 14% от тях е открито “скрито съзнание” с помощта на ЕЕГ.

 

Пациентите са проследявани за период от 12 месеца, в който се забелязва, че при пациентите със скрито съзнание скоростта на възстановяване е значително по-бърза от тази при пациенти без наличен ЕЕГ феномен.

 

След една година 41% от пациентите със скрито съзнание са се възстановили напълно, в сравнение с 10% от пациентите без скрито съзнание.

 

Проучването е публикувано в сп. Lancet Neurology.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(22)00212-5/fulltext