Ново проучване на изследователи от University of British Columbia установява, че тийнейджърите, особено момичетата, имат по-добро психично здраве, когато участват в извънкласни дейности, като спорт и изкуство и прекарват по-малко време пред екрана.

 

Изследването, публикувано в научното списание Preventive Medicine, открива, че юношите, които прекарват по-малко от два часа дневно в развлечения в Интернет са по-удовлетворени от живота.


 

Те са по-оптимистично настроени и имат по-ниски нива на тревожност и симптоми на депресия, установяват изследователите.

 

Това е особено видно при момичетата, при които участието в извънкласни дейности дава още по-добро отражение върху психичното здраве.

 

„Въпреки че проведохме проучването преди пандемията на Ковид-19, констатациите са особено актуални сега, когато тийнейджърите вероятно прекарват повече време пред екраните в свободното си време, ако достъпът до извънкласни дейности, като спортни и художествени занимания, е ограничен поради Ковид – 19 “, посочва водещият автор на изследването Ева Оберле, професор в University of British Columbia.

 

Изследователите подчертават, че извънкласните дейности са важен фактор за психичното здраве на тийнейджърите.

 

„Намирането на безопасен начин децата и тийнейджърите да продължат да участват в тези дейности през пандемията може да намали времето, прекарано пред екрана, и да подобри психичното им здраве и благосъстояние", допълва Оберле.

 

Проучването включва 28 712 ученици от 7 клас от 365 училища в Канада. Изследователите разглеждат ефекта от времето пред екрана, прекарано в развлечения, като игра на видео игри, гледане на телевизия, сърфиране в Интернет, използване на социални мрежи.

 

Отделно се проучва ефекта от участието в извънкласни дейности, и то на открито, като спортни и художествени занимания.

 

Изводите сочат, че съвсем малка част от тийнейджърите, които участват в извънкласни дейности, са склонни да се занимават с развлекателни дейности пред екрана в продължение на два или повече часа след училище.

 

Освен това участието в извънкласни дейности е свързано с по-високи нива на оптимизъм и удовлетвореност.

 

От друга страна по-дългото време, прекарано пред екрана (повече от два часа на ден) води до по-ниски нива на удовлетвореност, засилена тревожност и депресивни симптоми.

 

Освен това по-продължителното време пред екрана влияе по-негативно върху психичното здраве на момичетата, отколкото на момчетата.

 

И при момчетата, и при момичетата обаче психичното здраве е най-добро, когато участват в извънкласни дейности и прекарват по-малко от два часа дневно в развлечения пред екрана.

 

Източник:

https://news.ubc.ca/2020/11/02/teens-who-participate-in-extracurriculars-get-less-screen-time-have-better-mental-health/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091743520303157?via%3Dihub