Дори лекият стрес може да доведе до възникването на хронични заболявания, информира статия в Journal of Psychosomatic Research.

Досега учените коментираха, че само силен стрес може да причини и физическо страдание. Като такива се приемаха загубата на близък, загуба на работа, развод, промяна на местоживеенето, заболяване, системно недоспиване и др.

 


Психологически стресът се изрязва в изпитване на необоснована постоянна тревожност до депресия. Постоянното му поддържане влияе на здравословното състояние по един или друг начин, като в последствие той предразполага за развитието на възпалителни заболявания като артрит, както и захарен диабет, сърдечносъдови, белодробни болести като ХОББ.

 

Изследователите сега откриват и че стресът дори в ниска степен може да отключи хронично заболяване. Това е направено на база проучване на влиянието на стреса и социално-икономическите условия за възникването на хронични болести от екип на проф. Катарин Гейл от Университета на Саутхамптън.

 

За целта учените анализират данни от близо 17 000 души, участвали в проучването Understanding Society, като се съсредоточават върху връзките между стреса и диагнози като диабет, артрит, ХОББ и сърдечносъдови.

 

Споделялите, че изпитват «лек стрес» в последствие развивават 57% по-често артрит. Вероятността, да се прояви това ревматично заболяване при силен стрес е 110%, а при „среден“  - каквото и да значи това -  72%.

 

Подобни резултати екипът получава и при изучаването на връзката между стреса и сърдечносъдовите заболявания. При силен стрес рискът от ХОББ е 148%, при неговите средни стойности – 125%.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Не е било извеждането на заключение по отношение на захарния диабет. 

 

Според учените тези резултати показват необходимостта от провеждането на клиничен скрининг за влиянието на психологическия стрес като рисков фактор за развитие на заболяване. Изследователите са на мнение, че подобен анализ би помогнал да се откроят хората, нуждаещи се от първична профилактика срещу хронични заболявания, дори и при нисък стрес.

 

По думите на проф. Сайрус Купер получените данни имат потенциал да подобрят качеството на живот на множество хора, но и значително да се понижат разходите по лечението на тези хронични заболявания.

 

На следващ етап изследователите ще проверяват доколко избягването на лекия и умерен стрес може да повлияе честотата на хроничните заболявания.

 

На този етап учените обръщат внимание на това, че тревожността и депресията не бива да се подценяват и терапията им може да има значение за превенцията на неприятни заболявания.