Поддържането на добро психично здраве намалява икономическите разходи в Дания с 0,9-1,3 милиарда щатски долара годишно. Колкото по-добре се чувстват датчани, толкова по-добра е и производителността на страната.

 

Установено е, че по-рядко отсъстват от работа вследствие на болест, причинена от стрес, депресия или други заболявания.


 

„Хората с високи нива на психично благополучие, характеризиращи се например с това, че са оптимисти и разполагат с допълнителна енергия, вземат значително по-малко годишни болнични от други. Това има отражение върху обществените разходи", обяснява водещият изследовател в проучването Зиги Сантини от Националния институт по обществено здраве в Дания.

 

От 1959 души на възраст между 16 и 64 години, взели участие в изследването, 12% са имали лошо психично здраве, 67% - умерено, и 21% - добро. При извършването на тестовете (чрез периодично проследяване с въпросници и анкети) е взето в предвид има ли психиатрична диагноза съответният човек.

 

Сантини обобщава, че хората с лошо до умерено психично благополучие взимат с 5-6 пъти повече годишен болничен, в сравнение с тези в добро здраве. 

 

Загубата на производителност, т.е. икономическата загуба за обществото, е изчислена въз основа на броя взети болнични дни и средните ставки на заплатите в общото население.

 

Изчисленията показват, че за всеки човек с умерено психично здраве през 2019 г. загубата на производителност е била с 1300-1600 щатски долара по-ниска през следващата година – в сравнение със загубата на производителност на хора с лошо психично здраве.

 

Броят е дори по-висок, когато става въпрос за добро психично здраве. За всеки човек с добро психично здраве през 2019 г. загубата на производителност е била с 1800-2400 долара по-ниска през следващата година.

 

Накрая е изчислена и общата загуба на производителност за датското население през 2020 г.: „В сравнение с дела на хората с лошо психично здраве в датското население, нашите резултати показват, че доброто психично здраве в цялото население е свързано с по-ниска годишна загуба на производителност, възлизаща на общо 0,9-1,3 милиарда долара. Като цяло, нашите резултати предполагат, че загубите на производителност ще бъдат най-ниски, когато психическото благополучие е на възможно най-високо ниво. С други думи, колкото по-добро е психичното здраве, толкова по-ниска е загубата на производителност”, обяснява Сантини.

 

Друг извод от направените изследвания е, че облагородяването на работната среда е от полза както за работодателите, които очакват високи резултати от работниците си, така и за икономиката като цяло.

 

Привлекателността на работата се определя, не само във финансов аспект, но и в психо-социален. Затова работодателите следва да обръщат внимание на психичното здраве на служителите си, особено предвид големия инфлационен натиск и предизвикателствата в наемането на персонал, пред които компаниите са изправени. 

 

Референции:

Good mental health linked to a reduction in productivity losses to the economy. The London School of Economics and Political Science - https://www.lse.ac.uk/News/Latest-news-from-LSE/2022/j-October-22/Good-mental-health-linked-to-a-reduction-in-productivity-losses-to-the-economy