Дисоциативните разстройства, които започват в детството или юношеството често персистират и нерядко биват последвани от психични разстройства. Това казва др Томас Жан от Университета Вюрцбург, Германия.

По негови наблюдения разстройството настъпва на средна възраст 12 години. 89% от засегнатите се възстановяват в значителна степен, дори напълно след лечение в детството. 83% обаче развиват друга патология - най-често психично разстройство, включително и личностово такова.

При дисоциативното разстройство са налице психични симптоми като нарушения на съзнанието, дизориентация по отношение собствена личност и околна среда, смущения на паметта, поведението. Възможно е то да възникне като резултат от преживяна травма. Макар и потискани, преживяванията остават за дълго време.

В сравнение с контролна група, пациенти с дисоциативно разстройство са по-склонни да живеят емоционално и финансово независимо от родителите си, както и да проявяват по-малко социална активност. Едва в 8% от случаите обаче картината е била крайно тежка.

Специалисти препоръчват редовни консултации с психиатър дори и след стабилизиране на симптомите на дисоциативното и други психопатологични симптоми.