Заложбите на Леонардо Да Винчи и Пабло Пикасо вероятно имат връзка с проявите на дислексия, от каквито са страдали самите те, смятат психолози от Middlesex University в Лондон.

Дислексията засяга част на мозъка, която отговаря за речта и съответно води до различия в начина, по който се обработва информацията.
 
Дислексията се проявява при четене и писане. Обикновено детето изпитва трудности при прочитане и звуковото възпроизвеждане на думата от писмените знаци. Възможно е да се наблюдава замяна на букви, пунктуацията не се разбира. Учебният материал се усвоява бавно и със заструднение. Дислексията се смята за многостранна, все още няма точна дефиниция, но със сигурност наличието й не означава умствена изостаналост.

Около 20 % от хората имат проблеми, които могат да се определят като дислексия.

Резултатите от проучването, публикувано в Learning and Individual Differences, се базират на изследване за визуално-пространственото възприятие, проведено сред 41 доброволци.

Половината от тях страдат от дислексия и изпитват сериозни затруднения при разпознаване на думите, при четенето и правописа.


Изследователите установяват, че мъжете с дислексия се справят значително по-бързо и по-добре със задачи и тестове, свързани с творческо мислене, ориентират се точно и бързо във виртуалната среда на компютърни игри. При жените с дислексия не се открива разлика между способностите с контролната група жени без дислексия. Според експертите, това се дължи на факта, че боравенето с 3D-изображения се среща в ежедневните дейности повече при мъжете.

Хората мислят по два начина, „словесно” и „образно”, обясняват авторите. Мисленето на повечето хора е словесно, но хората с дислексия се открояват с по-развито въображение, т.е. те си представят визуално същността на речта в картини и образи. При тях пространственото мислене е изключително добре развито.

Учените са на мнение, че при хората с дислексия езиковите проблеми се компенсират с развитие на пространственото възприятие и творческите умения.