По-честата употреба на дигитални устройства, като смартфони, таблети и други, сред деца на възраст между 3 и 5 години се свързва с емоционална дисрегулация след време. Това разкриват специалисти от Университета на Мичиган, САЩ.

 

Редовното използване на дигиталните устройства за успокояване или отвличане вниманието на децата при заетост на родителите може да доведе до дългосрочни последици за тяхното психоемоционално състояние.


 

В проведеното проучване са включени 422 души - родители, и 422 деца на възраст между 3 и 5 години. Родителите попълват въпросник относно начините, по които отглеждат децата си.

 

След получаване на съответната информация, специалистите правят анализ на отговорите, като се фокусират върху това колко време и колко често, родителите позволяват на своите деца да прекарват пред дигитални устройства. Те проверяват връзката между този период и симптомите на емоционална реактивност или дисрегулация сред децата за период от шест месеца.

 

Признаците на повишена дисрегулация включват внезапна смяна между тъга и възбуда, внезапна промяна в настроението или чувствата и повишена импулсивност.

 

При проследяване на резултатите изследователите стигат до заключението, че момчетата са по-склонни да изпитват емоционална дисрегулация, в сравнение с момичетата, които често използват дигитални устройства.

 

Според учените това се дължи на различията в характера на децата. Момчетата по-често са хиперактивни, импулсивни и имат силен темперамент, което ги прави по-склонни да реагират интензивно на чувства като гняв, разочарование и тъга.

 

От проучването е установено, че използването на устройства като начин за успокояване на превъзбудени деца може да се превърне в по-сериозен проблем за тези, които вече изпитват затруднение при справяне със своите емоции.

 

Периодът от предучилищна възраст до детската градина е етап на развитие, когато децата са по-склонни да проявяват трудно поведение, като гневни избухвания, рязка промяна в настроенията и силни емоции. Това често е причина родителите да им разрешават да използват дигитални устройства.

 

От друга страна, използването на този вид устройства не помага на децата да развиват своите умения. Те просто отвличат вниманието на детето от това как се чувства.

 

Тези деца, които не са изградили различни умения в ранна възраст, по-често изпитват трудности, когато са подложени на стрес в училище или са с техни връстници.

 

Поради тази причина регулярното отвличане на вниманието на детето с дигитални устройства не се препоръчва от специалисти.

 

Информация за проучването е публикувана в сп. JAMA Pediatrics.

 

Референции:

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2799042