Близо 50% от децата с аутизъм проявяват и симптоми на дефицит на вниманието и хиперактивност. В крайна сметка около 30% от децата получават и вторична диагноза дефицит на вниманието и хиперактивност.

 

Видео игра, базирана на принципите на дигиталната медицина може да помогне за подобряване на симптомите при деца с аутизъм и вторична диагноза дефицит на вниманието.


 

Проведеното проучване, потвърди безопасността и приложимостта на видео играта, която предоставя сензомоторни стимули на детето, докато играе. От както се потвърди, че лекарствата за аутизъм, при деца и с двете диагнози, не са особено ефективни, учените започнаха да търсят алтернативни лечения.

 

Децата с аутизъм и дефицит на вниманието са в риск и от нарушаване на когнитивните способности, включително способността на мозъка да поддържа вниманието фокусирано върху определен обект или дейност. Достигайки училищна възраст, такъв тип разстройства, биха оказали негативен ефект върху децата и способността им да учат, а също и да организират ежедневните си занимания.

 

Проучването показва, че децата, заети с видео играта за определен период от време показват забележителни резултати. Потвърждават го и родителите.

 

Вдъхновени от постигнатите резултати, учените имат амбицията да развият проекта с видео играта, за да разширят възможностите ѝ.

 

Проучването включва 19 деца на възраст между 9 и 13 години, диагностицирани с аутизъм и последващо диагностицирано състояние – дефицит на вниманието. Децата са разделени на две групи. Едната група е подложена на лечение чрез видео играта, а другата група се третира с образователни игри, включващи разпознаване на форми.

 

Ключовите измерители на състоянието са подобряване на когнитивните функции – детето планира и изпълнява задачи и се придържа към дневен режим.

 

Проучването установи, че децата, придържали се към лечебната програма, като изцяло се ангажират с лечението, показват отлични резултати на тестовете за когнитивни умения.

 

Както децата, така и родителите потвърждават, че лечението оказва благоприятен ефект върху способността на децата да планират и изпълняват задачи. Лечението чрез този метод е изключително лесно приложим и приятен за децата. Учените, водещи проекта възнамеряват да разширят проучването и способностите на видео играта.