Ретроградната амнезия представлява неспособността за припомняне или запомняне на минали преживявания. Загубата на паметта може да бъде временна, дълготрайна или дори постоянна.

 

Какви са причините на ретроградна амнезия?


Основният симптом на ретроградна амнезия е загубата на памет и неспособността за припомняне на отминали събития. Симптомите на ретроградна амнезия зависят основно от вида амнезия и могат да варират значително по продължителност от няколко дни до седмици или дори от години до десетилетия. Някои от основните причини за загуба на паметта включват наранявания, заболявания и стресови събития.

 

Дисоциативната амнезия произтича от преживяването на изключително стресови обстоятелства или събития в живота на човек. Посттравматичната амнезия възниква в резултат от нарушения на мозъка при инсулт, кома или друга травма на главата. Много учени смятат, че детската амнезия възниква поради недоразвитието на мозъка на бебето.

 

Учените не са изяснили причината за транзиторната глобална амнезия. Някои изследователи смятат, че други психологически разстройства, проблеми с кръвния поток или епилепсия може да са виновни за развиването на ретроградна амнезия.

 

Други причини за ретроградна амнезия могат да включват:

Как се поставя диагнозата за ретроградна амнезия?

За да бъде диагностицирана ретроградна амнезия е необходимо специалист да оцени паметта на пациент и да разговаря с членове на неговото семейство за комуникацията у дома.

 

Възможно е на пациента да бъде направена невропсихологична оценка, която прави характеристика на поведенческите и когнитивните промени в резултат на заболяване. Когнитивната оценка е предназначена специално за анализиране на обхвата на вниманието на пациента, както и неговите памет, език и изпълнителна функция (включваща планиране, превенция, контрол, наблюдение и организация).

 

Освен физикалния преглед, за да бъде поставена диагнозата, е възможно да бъдат назначени и допълнителни изследвания за откриването на източниците на загубата на памет. Такива тестове са:

  • Кръвни изследвания;
  • Образи изследвания, като ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) или компютърна томография (КТ) за изключването на проблеми с мозъка;
  • Електроенцефалография (ЕЕГ) при наличие на припадъци;
  • Лумбална пункция (процедура, при която се изтегля малко количество ликвор) за проверка за мозъчна инфекция

В какво се състои лечението на ретроградна амнезия?

Засега няма известни ефективни лечения или лекарства за ретроградна амнезия. Приоритетът обикновено включва лечение на причината за амнезията. Например, прилагането на терапия за амнезия, причинена от силен стрес, може да бъде полезно за възстановяване на някои спомени с течение на времето.

 

За болестта на Алцхаймер или други дегенеративни заболявания няма налично лечение. Въпреки това, съществуват лекарства, които могат да забавят прогресията на болестта на Алцхаймер, което също може да забави прогресията на загубата на памет.

 

Някои пациенти, които имат ретроградна амнезия, откриват, че семейната подкрепа или участието в групи за подкрепа могат да помогнат за преодоляването на негативните емоции от загубата на памет.

 

Каква е прогнозата при ретроградна амнезия?

Прогнозата зависи значително от причината за амнезията. В някои случаи загубата на памет е кратка, продължава само дни или седмици, но в други случаи загубата на памет може да продължи с години или дори да бъде постоянна. Загубата на памет може дори да се влоши с течение на времето.

 

Референции:
1. Cleveland Clinic. Amnesia
2. Cleveland Clinic. Dissociative amnesia
3. National Health Service. Understanding and interacting with people in post-traumatic amnesia: information for relatives, carers and friends
4. Alberini CM, Travaglia A. Infantile amnesia: a critical period of learning to learn and remember
5. Verywell Health. Retrograde Amnesia: Overview and More