Наличието на диабет при майката повишава риска от аутизъм при детето, се заключава от ново проучване на Kaiser Permanente.

При анализ на данни от 419 425 деца, родени между 1995 и 2012 г. изследователите констатират, че аутизмът се среща по-често при майки, които страдат от диабет. Това включва както диабет тип 1, тип 2, така и гестационния, който се развива единствено през бременността.

 


Такъв резултат не се получава за първи път. При предишни изследвания също се стига до извода, че при деца на жени с анамнеза за диабет тип 2 или развили гестационен през бремеността, по-често се наблюдават разстройства от аутистичния спектър.

 

Диабетът е едно от „модерните“ заболявания. Честотата му непрекъснато се повишава, като възрастовите граници непрекъснато падат. От диабет страдат около 600 000 българи. В световен мащаб наброяват 415 млн. души. Коварното в тази статистика е, че числото на болните далеч не е преувеличено, а напротив – диабетът не е открит в половината от тези случаи.

 

За аутизма се говори повече през последното десетилетие. Това, което е известно, че симптомите могат коренно да варират в различните случаи. От специалистите се предпочита формулировката – разстройство от аутистичния спектър. В тази група попадат разстройства, характеризиращи се с нарушения в социалните взаимоотношения и комуникативните умения. Характерен е повтарящият се стереотип на поведение с ограничен репертоар от активности.

 

NEWS_MORE_BOX

 


В повечето случаи аутизмът е диагностициран около 3-4-годишна възраст, когато се констатира изоставане в развитието на детето спрямо връстниците. На тази възраст приблизително се отчита липсата на зрителен контакт при общуването на детето. 

Среща се с честота от 2-5 до 20 случая на 10 000 деца. Регистър няма.

 

Все още се търсят причините и факторите за аутизма, на този етап се коментират единствено хипотези за него.

Диагнозата се поставя според критериите на международно утвърдения класификатор на болестите.