Ново проучване, направено от изследователи в Калифорнийския университет в Сан Франциско, свързва депресията с последваща поява на когнитивни нарушения.

 

Изследователите обвързват това потиснато състояние в ранна зряла възраст с понижаване на когнитивните функции до 10 години по-късно и последващи по-сериозни когнитивни нарушения в напреднала възраст.


 

Проучването е публикувано в Journal of Alzheimer's Disease. Неговият автор е д-р Уила Бреновиц от катедрата по психиатрия и поведенчески науки на Калифорнийския университет в Сан Франциско и Института за невронауки на Уейл.

 

Изследователите използват иновативни статистически методи, чрез които да предвидят възможните депресивни симптоми при хората. Те анализират данни, включващи 15 000 участници на възраст от 20 до 89 години, разделени на три групи - по-възрастни, средна възраст и млада възраст.

 

След анализ на данните в групата от по-възрастните участници, които са приблизително 6000, се наблюдават 73% по-висок риск от поява на когнитивни нарушения при хората, за които се смята, че в ранна зряла възраст са имали повишени депресивни симптоми, и 43% по-високи за тези с депресивни симптоми в по-късна възраст.

 

При оценката на депресивните симптоми в различните етапи от живота, изследователите обединяват данни на по-млади участници с данните от групата на по-възрастните. След това учените правят статистически прогнози.

 

Тези участници, чиято средна възраст е 72 години в началото на проучването и живеят у дома, са включени в Проучването за здравно стареене и състава на тялото и Проучването за сърдечно-съдовото здраве. Те се проследяват ежегодно или полугодишно до 11 години.

 

Изследването на участниците за депресия се прави с помощта на CESD-10. Това представлява въпросник с 10 точки, който оценява симптомите през последната седмица. Умерени или високи депресивни симптоми са открити при 13% от младите възрастни, 26% от възрастните и 34% от по-възрастните участници.

 

1 277 от участниците в изследването са с диагностицирано когнитивно увреждане след получаване на данни от невропсихологични тестове, доказателства за глобален спад, документирана употреба на лекарство за деменция или са хоспитализирани с деменция като първична или вторична диагноза.

 

В заключение, резултатите от проучването показват, че колкото по-тежки са симптомите на депресия, толкова по-сериозни са когнитивните нарушения и по-бързо прогресират.

 

Източници:

https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad210588