Депресията е често срещан проблем сред хората, които са преминали през инсулт. Тя обаче може да се появи и преди самия мозъчносъдов инцидент.

 

Екип от изследователи установи, че при хора, които са развили инсулт, симптомите на депресия предшестват началото на инцидента и се влошават допълнително след него.


 

Депресията е един от най-сериозните и често срещани проблеми при пациенти с инсулт. Поради тази причина тя често е наричана и слединсултна депресия. В хода на проучването изследователите установяват, че някои от наблюдаваните депресивни симптоми могат да бъдат открити и преди инсултът да е настъпил.

 

В проучването са включени 10 797 възрастни на средна възраст 65 години и без информация за изминал инсулт в началото му. Участниците са проследявани за период от 12 години, в което време 425 души са пострадали от инсулт.

 

На всеки две години включените в проучването попълват анкетна информация за наличието на различни симптоми на депресия през изминалата седмица, включително чувство за депресия, самотност, тъга, неспокоен сън и дали всички дейности в тяхното ежедневие, изискват голямо усилие. Колкото повече симптоми имат участниците, толкова по-висок е резултатът им.

 

Изследователите установяват, че шест години преди момента на инсулта, хората, които по-късно са получили такъв и тези, които не са, имат приблизително еднакви резултати, около 1,6 точки. Около две години преди инцидента обаче тези резултатите им се променят.

 

Две години преди инсулта резултатите от въпросника на пострадалите по-късно от него се влошават с 0,33 точки. След инцидента депресивните симптоми се увеличават с допълнителни 0,23 точки, достигайки до общо около 2,1 пункта по-голям резултат.

 

Тези резултати остават толкова високи в продължение на 10 години след инсулта. За разлика от тях, при хората, които не са засегнати от инсулт, резултатите остават приблизително еднакви през цялото време на проучването.

 

При анализ на клиничната депресия резултатите варират. Според тях 29% от пациентите, който ще получат инсулт в бъдеще, отговарят на критериите за вероятна диагноза депресия, в сравнение с 24% - при които няма инцидент.

 

В периода на самия инсулт 34% от хората, отговарят на критериите за вероятна депресия, в сравнение с 24% от тези без инцидент. Тези проценти не се променят значително в период от шест години след инсулта.

 

Проучването е публикувано в сп. Neurology.

 

Референции:

https://n.neurology.org/content/99/2/e142