Активността на ген върху невроните в глания мозък вероятно е причина за симтомите на депресия, смята научен екип с ръководител д-р Роналд Дюман от Университета на Йелс след проведени тестове. За целта първоначално учените изследват тъкани от мозъка на починали пациенти, приживе страдали от депресия. При сравнение регистрират два пъти по-висока активност на гена МКР-1 при депресираните. 

 


Известно е, че този ген активизара вътрешноклетъчния молекулярен процес. При проблеми в него се появяват различни физиологични разстройства, при които впосредствие генът блокира процеса.
При експеримент учените регистрират висока устойчивост към стрес, когато генът отсъства, за разлика от случаите, в които МКР-1 е допълнително активиран.


 


Активирането на гена води до широк диапазон грешки при функционирането на невроните, което обяснява индивидуалните различия на симптоми при депресия, се разяснява в статия на сп. Nature Medicine. Това обяснява и защо при депресията всеки пациент се повлиява от различни видове антидепресанти. Още повече при 40% от страдащите подобна терапия остава без ефект.

 

Само в САЩ от депресия страда 16% от населението, а разходите за лечение всяка година надхвърлят 100 млрд долара.
Ако не е причина за депресията, то генът МКР-1 играе най-малкото ключова роля за проява на абнормалните процеси при невроните на главния мозък, смята д-р Дювал. Според екипа откритието им ще спомогне намирането на медикаменти от нов тип за лечение на депресия.