Новооткрита зависимост между възпалителните болести на червата, като болестта на Крон и улцерозния колит, и депресията, открива научен екип от лондонския университет „Сейнт Джорд“ и Имперския колеж Лондон и други.


Учените работили с 15 хиляди досиета на болни, диагностицирани с възпалителна болест на червата. Тяхното твърдение е, че при тези болни, по-често се среща, в предходните до 9 години, депресия, отколкото при тези, които не биват диагностицирани.


И болестта на Крон, и улцерозния колит са хронични възпалителни болести на храносмилателната система и една от разликите между двете болести, е частите от храносмилателния тракт, които биват засегнати. Основни симптоми са болка в корема, диария и ректално кървене. Голяма част от хората живеят с тези симптоми дълго преди да бъдат диагностицирани. При хора, развили гастроинтестинална симптоматика, преди депресия, има 40% по-голяма вероятност да развият и някоя от гореспоменатите болести, в сравнение с хора без депресия. Въпреки това, при хора с доказани депресивни състояния и липсваща симптоматика, рискът от развитие на хронична възпалителна болест на червата не е по-голям, в сравнение с хора без депресия.


Проучването твърди, че депресията не е рисков фактор за развитие на патология на гастроинтестиналния тракт, но при хора с депресия и предхождаща симптоматика на храносмилателната система, е много по-вероятно да се развие такава.


Д-р Джонатан Блекуел от Университета „Сейнт Джордж“ и първи автор на статията споделя, че връзката между двете неща е неясна, но най-вероятно развитието на депресията се дължи на симптоматика, свързана с болести на гастроинтестиналния тракт, преди да бъдат диагностицирани с хронична възпалителна болест на червата. Той препоръчва при болки в корема, диария или кървене, да се посети лекар и проведе изследване. 


„Възможно е човек да развие депресия, преди да бъде диагностициран с някое от заболяванията. Сега повече от всякога, по време на пандемията, е важно да се приложат стратегии, които да осигурят навременни диагнози на тези заболявания, за да се помогне на физическото и ментално състояние на човека.“ Споделя проф. д-р Ричард Полок, старши автор на проучването от същия университет пред News Medical.


Научният труд е представен в Gut.