Депресия може да се диагностицира и с кръвен текст, става ясно от изявление на изследователски екип от Кралския Колеж на Лондон. Тиймът на проф. Кармин Парианте е разработил тест, чиято ефективност е проверена с участие на 140 доброволци, страдащи от депресия.
 
Според авторите тестът може да помогне на лекарите по-категорично да поставят диагнозата и определят степента ѝ. Тежката депресия има своите очевадни признаци за психиатри и психотерапевти, но нейните степени понякога са трудно разпознавани. Екипът е на мнение, че тестът им може да ориентира лекарят и за подходящите антидепресанти и дози на медикаментите при терапията. 
 
Тестът е разработен на база измерване на два белтъка в кръвта – интерлевкин-1-бета и инхибиращ миграцията на макрофагите фактор (MIF). И двата са признак за възпаление в организма и се използват като маркери за наличието му. 
 
Изследователите констатират, че колкото по-висока е концентрацията  им в кръвта, то толкова по-агресивна е трябвало да бъде терапията при съответните пациенти. В хода на изследванията си установяват, че при високи стойности на тези белтъци не се постига ефект от приема на селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRIs) и трициклични антидепресанти. Това се наблюдавало при една трета от участниците в изследването. 
 
Според екипа вероятно терапията при подобни случаи би могла да бъде по-ефективна, ако се приемат и противовъзпалителни лекарства.
 
"Ние не сме "за" това да се предписват и предприемат прекалено много медикаменти, ако те не са необходими — те си имат своите странични ефекти, споделя проф. Парианте пред BBC, но би ни се искало да се откриват сред пациентите тези, които се нуждаят от по-агресивна терапия и тя да се предприеме навреме, вместо късно.“, допълва той. 
Той предполага, че възпалението при тези пациенти се явява ответна на стреса реакция на организма, което може да се тушира медикаментозно.
 
Наличните възпалителните процеси на свой ред могат да попречат на работата на антидепресантите и тук е ролята на лекаря да прецени този риск и назначи допълващата терапия.
 
Не бива да се забравя, че медикаментозното лечение е само част от терапията на депресията и за да се постигнат задоволителни положителни резултати са необходими и други мерки, обръщат ни внимание специалистите.
NEWS_MORE_BOX
 
 
За всеки добрата формула е различна и подходът трябва да е строго индивидуален, като пациентът също трябва да съдейства за откриването и приложението му. 
 
Терапията на депресията, освен прием на медикаменти, включва и работа с психотерапевт, включване в групи за взаимопомощ, овладяване на техники за справяне със стреса, личностно израстване в емоционален план на практика и пр. 
 
Понякога от полза могат да бъдат и алтернативни методи. Трябва да се подобри задължително двигателната активност, да се предприеме промяна в хранителния режим, на навици, да се подобри социалната активност, предприеме адекватна почивка... Терапията може да представлява различен микс от всичко изброено и още други.
 
Ползата от подобен тест е, че при хората, чието състояние не се повлиява от предписаната терапия, може да се търсят и други решения от познатите лекарства. Тук от съществена полза може да бъде прилагането на когнитивно-поведенческата терапия и майндфулнеса
 
Предстои клинично проучване на теста, което ще се предприеме след положителния анализ за ефективността му с участието на по-голям контингент хора, информират от екипа. 
 
Разработката е представена в сп. International Journal of Neuropsychopharmacology.