Депресията има много лица. В широкия смисъл на думата, използвайки я определяме потиснатото настроение на някого, отказа му от активен социален живот, тъгата му, липсата на инициативност и действие. Най-тежката форма на депресия е клиничната, назовавана още голямо депресивно разстройство или униполарна депресия. Тя налага стриктно лечение и психиатрична помощ. Често срещана е дистимията, която е хроничната форма на депресия.

 

Какви признаци са характерни за отделните форми на депресия? Ето някои от тях накратко.
 


1. Голямо депресивно разстройство (ГДР)

Това е разстройство, което афектира основни дейности. Рефлектира върху трудоспособността като цяло - изпълнение на служебните задължения и способност за обучение. Нарушен е сънят, храненето. Отличителен белег е липсата на усещане за удоволствие от извършването на каквото и да било. За разлика от обичайната масово описвана депресия, при която при засегнатите се забелязват безпомощност и тъга за няколко дни, при клиничната форма разстройството на психиката продължава месеци и оставя сериозен белег в личния живот и жизнен път.
Обикновено се появява след травматично събитие – загуба на близък, работа и пр. Може да е провокирано и от прием на медикаменти или наркотична зависимост, както и от някои медицински състояния като хипотироидизъм.
Съмнение за тежка форма на депресия следва да се има при положение, че мрачното настроение се превръща в отличителна черта за дадена личност – то се проявява перманентно или в по-голямата част от деня, постоянно в продължение на минимум две седмици.
 

2. Хронична депресия или дистимия

Симптомите са близки до клиничната депресия. Разликите са, че това разстройство не е така силно проявено, за да се постави диагноза за клинична депресия. Липсват някои признаци. Въпреки душевното си страдание засегнатият е способен да се грижи за себе си и се справя със задълженията си.
Отличителен признак за дистимия е продължителният период на мрачно настроение – две и повече години. Страдащите от тази форма в миналото са били или в бъдеще навлизат в по-тежък депресивен епизод – ГДР.

 

3. Атипична депресия

За атипичната депресия са характерни някои от следните симптоми: постоянен глад и склонност към преяждане, редовно успиване и сънливост, хронична умора, свръхчувстителност към отхвърляне, зависещо от случващото се настроение.
 

4. Биполярно разстройство, маниакална депресия

Това е вид афективно разстройство, познато още като маниакално-депресивна психоза. За него е характерно редуване на епизоди с коренно противоположно настроение, от тежка депресираност на еуфория или маниакалност, от силна унилост на силен прилив на щастие.
Има два подвида. При единия се описва поне един епизод на маниакалност с или без изява на характерните депресивни симптоми. При втория засегнатият преминава минимум през един епизод на клинична депресия и един на еуфория.

NEWS_MORE_BOX


Сезонното афективно разстройство е вид депресия, която се проявява обичайно през мрачната половина на годината, през есента и зимата, въпреки че са известни случаи, при които засегнати страдат от нея след прехода към по-високи температури. Обикновено се изявява през едно и също време на годината при всяка натура.
 

5. Психотично разстройство

Бърка се с голямото депресивно разстройство, но са различни понятия. Към психотичните разстройства спадат няколко вида хетерогенни, характеризиращи се със сериозни нарушения на поведението и възприятията, налудности, „откъсване от реалността“. Типични са халюцинациите и самоизмамата.
 

6. Следродилна депресия

Три четвърти от жените непосредствено след раджане изпадат в особено меланхолично настроение, което продължава до две седмици. При една от десет обаче това емоционално състояние прераства в следродилна депресия. Разпознава се по наличното тежко депресивно настроение месец след раждането.