За ранна деменция се говори, когато тя се установява при хора под 65-годишна възраст. Деменцията засяга всички аспекти на живота, включително семейство и работа. Диагностиката на забооляването обаче работи едва от 2 до 6 години след изява на симптомите. Това обикновено е свързано с мита, че деменцията е типична проява на стареенето и естествената загуба на когнитивни функции с напредването на годините при хората в старческа възраст.


Според Dementia UK при по-младите хора с деменция се наблюдава по-често в сравнение с по-възрастните хора нейни редки форми, засягащи поведението и социалното функциониране; членовете на семейството са по-склонни да съобщават за значително по-висок психологически и физически стрес; проблеми със заетостта както на симптоматичното лице, така и на партньора; тежки финансови ангажименти напр. ипотека, деца; наличие на по-младо и по-зависимо семейство; допълнителна грижа за родителите.


Изследователи от Нидерландия анализират данните от 95 проучвания, които обхващат над 2,7 млн. пациенти. Те са включвали информация за различни типове деменция – болест на Алцхаймер, фронтотемпорална, съдова и др.Според изчисленията им при хората на възраст между 30 и 64 години деменция се наблюдава при 119 на 100 хил. души.


Числата се движат от 1,1 на 100 хил. при 30-34-годишните до 74 на 100 хил. души при 60-64-годишните.


По думите на изследователите получените числа са по-високи, отколкото се е смятало по-рано. Те подчертават, че полученните данни трябва да се приемат дори като занижени заради липсата на достатъчно качествени изследвания. Според тях точните данни са от значение за предоставяне на навременна и качествена помощ на засегнатите от ранна деменция.

 

Проучването им е публикувано в JAMA Neurology.


Семействата, сблъскващи се с ранната деменция споделят, че има нужда от информация за ранно разпознаване признаците и симптомите на деменция. Проблем е точното и навременно поставяне на диагнозата от компетентни специалисти. Изпитва се необходимост от разработването на план за подкрепа, който да отговаря на нуждите на семейството, провеждането на консултации, достъп до специализирана линия за помощ, групи за взаимопомощ на партньорите и др.

 

Около 34% от деменциите, диагностицирани при по-млади хора, са Алцхаймер в сравнение с около 60% в по-възрастната възрастова група. Фронтотемпоралната деменция е около 12% от диагностицираните случаи при ранна деменция в сравнение с 2% при след 65-годишните. При младите се регистрират по-редки фамилни форми на деменция, причинени от генетични мутации.

 

Източници:

https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2781919

https://www.dementiauk.org/understanding-dementia/types-and-symptoms/young-onset-dementia/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gps.4430