Недостигът на витамин Д, който има хормонална функция, увеличава риска от влошаване на познавателните способности при възрастните, сочи популационно проучване в Англия. Изследователите отбелязват, че въпреки теоретичните твърдения за ползата от витамина за мозъка, няма клинични данни за това. Затова екипът на д-р Д. Левелин се заема със задачата да събере такива.

 

Когнитивната функция е оценена чрез 10 въпроса, по които се съди за вниманието, ориентацията във времето и пространството, за паметта. Изследвано е и нивото на витамин Д в кръвта. При съпоставянето на данни се открива закономерност между ниското ниво на хормона и незадоволителното представяне на теста. При занижени стойности рискът от когнитивна дисфункция е бил цели два пъти по-висок.


 

Левелин предлга използването на хормоналното ниво като средство за скрининг за мисловната дейност. Предстоят още проучвания за оценяване ролята на добавки от витамин Д като средство за профилактика на усложнения, свързани с познавателните способности.