Много механизми бяха разкрити по отношение на действието на SARS-CoV-2 при попадането му в човешкото тяло, но все още малко се знае за дългосрочното му влияние върху различни органи, включително и мозъчните клетки. Ново изследване, докладвано на Международната конференция на Асоциацията за Алцхаймер показва връзка между преболедувалите COVID-19 и устойчивите когнитивни дефицити, които се отчитат при голяма част от тези пациенти. Учените отчитат и усложняване и влошаване на патологията и симптомите при болестта на Алцхаймер.


В допълнение към респираторните и стомашно-чревните симптоми, характерни за COVID-19, много пациенти се оплакват и от краткосрочни и/или дългосрочни неврологични и дори психични симптоми, включително загуба на мирис, вкус, както и когнитивни дефицити – свързани с концентрацията и паметта.


За някои от пациентите тези неврологични симптоми продължават дълго време, което нарушава значително ежедневния им стандарт на живот. Затова и изследователите работят върху механизмите на вируса да засяга нервните структури.Според резултатите от проучването когнитивното увреждане корелира с трайната загуба на мирис при възстановили се пациенти, прекарали COVID-19.


Участниците в проучването са изследвани между три и шест месеца след заразяване с COVID-19. Повече от половината показват персистиращи проблеми с паметта, а приблизително всеки четвърти от изследваните се оплаква от проблеми с концентрацията, включително речеви дисфункции.

 

Открива се връзка между тези пациенти и проблеми с обонянието, но не и с тежестта на протичащата инфекция.


Учените виждат ясни връзки между прекаран COVID-19 и проявата на проблеми с познавателните способности, дори месеци след заразяването, споделя един от авторите на проучването.


Някои биологични маркери в кръвта-включително общ тау-белтък (t-тау), убиквитин карбоксил-терминална хидролаза L1 (UCH-L1) и амилоид-бета (Ар40, Ар42) се използват като индикатори за увреждане на мозъка, включително за отчитане на невровъзпаление и влошаване на увреждането при болестта на Алцхаймер.


Тези маркери са изследвани при хоспитализирани пациенти с COVID-19. Д-р Томас Висневски, професор по неврология, патология и психиатрия в Медицинския факултет на Университета в Ню Йорк и колегите му вземат плазмени проби от 310 пациенти с COVID-19. От пациентите 158 са положителни за SARS-CoV-2 и проявяват неврологични симптоми, като най-честият неврологичен симптом е прояви на объркване, поради развила се токсично-метаболитна енцефалопатия.


Маркерите, характерни за болестта на Алцхаймер се откриват и при пациенти с COVID-19, при които е налице енцефалопатия. Според учените са необходими допълнителни надлъжни изследвания, за да се проучи как тези биомаркери влияят на познавателните способности в дългосрочен план.


Източник:
https://www.news-medical.net/news/20210729/Research-finds-associations-between-COVID-19-and-persistent-cognitive-deficits.aspx
https://alz.org/aaic/releases_2021/covid-19-cognitive-impact.asp