Чрез използването на алгоритъм на машинно обучение за анализ на данни, учени са разграничили отделни видове състояния от аутистичния спектър. Алгоритъмът е анализирал данни невроизображения и е откроил поведения в мозъчните връзка, свързани с определени начини на поведение на индивиди от аутистичния спектър.


Аутистичният спектър обхваща редица състояния, които влияят на развитието на централната нервна система. Аутизмът не се разглежда като заболяване, а като диагностицирано състояние. Поради характера си на спектър, аутизмът може да има различни симптоми с различни степени при различните случаи. Има някои симптоми, които обхващат по-голямата част от всички случаи на аутизъм – те са затруднения при взаимодействия с други хора и изразяването, както и поведения, които са ограничени и повтарящи се. 


Разнородността в диагнозата аутизъм не е нещо непознато, но учените от Weill Cornell Medicine, Ню Йорк са си поставили като цел да определят видовете в спектъра. Използвана е невровизуализация, както и анализ на гени и белтъци.Групите са категоризирани според множество параметри. Речеви способности, социално общуване и повтарящи се поведения са тези, които определят диагнозата. Но различните степени на затруднения по трите параметъра могат да играят важна роля в определянето на групата състояние на аутизъм. Отделно от това са анализирани различия в мозъчните вериги, като са открити съществени разлики в различните групи. Тези разлики са обяснени от специфични гени, свързани с аутизъм и тяхното изразяване в мозъка. 


Разликите в мозъчните вериги и съответно генната експресия от анализа на данните е бил категоризиран в четири групи. Аутистичният спектър досега не е имал толкова силно изразена категоризация на различните симптоми и поведения. Учените от Ню Йорк ще продължат да изследват аутистичния спектър и разновидностите на разстройствата в него. 


Диагнозата аутизъм в ранна възраст изисква определени действия. В зависимост от състоянието, би могло да се наложи прием на медикаменти и работа със специалист с цел възможно най-ефективно развитие на детето. Резултите от този научен труд, приложени в клиничната практика, ще помогнат в този аспект. Общото познание за вида аутизъм би помогнало да се обяснят определените поведения на този индивидуален случай. А данните за мозъчни вериги и генна експресия могат да позволят да се оформи най-правилното лечение или най-подходящата терапия, от която се нуждае детето.

 

Референции:
StudyFinds. (2023, June 10) Breaking the autism code: Scientists discover subtypes that could lead to better treatments. Retrieved 2023, June 12 from https://studyfinds.org/autism-subtypes-better-treatments/
Liston, C. (2023, March 9) Molecular and network-level mechanisms explaining individual differences in autism spectrum disorder. Retrieved 2023, June 12 from https://www.nature.com/articles/s41593-023-01259-x