Изследване на APC Microbiome Ireland (APC) към University College Cork (UCC), публикувано в списание Nature Aging, разкрива резултати от проучване върху връзката между чревните бактерии и влошаването на мозъчната функция, свързана със стареенето.


С нарастване продължителността на живота едно от ключовите глобални предизвикателства се оказва разработването на стратегии за поддържане на мозъчната функция в кондиция. Проблемът е, че при развитието на деменция, дори и сравнително здрави физически възрастни, стават неспособни да се грижат за себе си.


Това новаторско изследване открива потенциално нови терапевтични пътища под формата на „микробни интервенции“ за забавяне на стареенето на мозъка и свързаните с него когнитивни проблеми.В световен мащаб нарастват положителната оценка за значението на микробиома не само за червата, но и за редица други органи, включително и мозъка. При животински модели чрез трансплантация на различни бактериални щамове, от млади на по-възрастни, се наблюдава подобрение както на имунната функция, така и на мозъчната дейност, споделят авторите на проучването.


Проведените трансплантации са на фекална микробиота от млади (3–4 месеца) и във втора група от стари (19–20 месеца) донори към възрастни реципиенти (19–20 месеца). Така докато трансплантацията на микробиота от млади донори обръща значително имунния отговор и повлиява редица мозъчни функции при реципиентите, то при втората група – не се наблюдава разлика.


Донорската микробиота от млади донори води до  отслабване на селективни възрастови нарушения в когнитивното поведение, когато се трансплантира във възрастен гостоприемник.


Но един от водещите автори - професор John F. Cryan обяснява, че все още е необходима много повече работа, за да се определи как тези открития могат да бъдат прилагани и при човешката популация и то със същия или дори по-добър успех.


Директорът на APC - професор Пол Рос заяви, че изследването на професор Cryan и колегите му демонстрира значението на чревния микробиом в много аспекти на нашето здраве, като по-специално в цялата мозъчно-чревна ос, където функционирането на мозъка може да бъде повлияно положително от доброто здраве на чревния ни тракт.


По този начин се увеличават възможностите в бъдеще за модулиране на чревния микробиом дори и с терапевтична цел - за въздействие върху мозъчните функции.


Източници:
https://www.nature.com/articles/s43587-021-00093-9