Следващият път, когато се чудите къде сте оставили ключовете си или паркирали колата си, не винете паметта си. 

 

Хората са изненадващо добри в това да запомнят къде и кога са видели даден обект. „Пространствената масивна памет“ се отнася до мястото на предметите, а „времевата масивна памет“ (TMM) до последния момент, в който са забелязани. 


 

„Хората често си мислят, че паметта им ги лъже, но нашите резултати показват, че можем да си спомним къде и кога се е появил обект с добра, ако не и перфектна прецизност за голям брой обекти“, обяснява водещият автор на изследването, довело до заключенията, д-р Джереми Улф.

 

„Въпреки че нашата пространствена и времева памет за обекти може да не е толкова впечатляваща, колкото на някои птици или катерици, които трябва да помнят къде са скрили храната си за зимата, нашите данни показват, че имаме значителна памет за обекти“

 

Участниците в проучването трябва да запомнят различни елементи, всеки от които е маркиран за две секунди чрез поставяне на червен квадрат около него. След като са ги видяли веднъж, всички изображения са премахнати и след това участниците са тествани за способността си да си спомнят дали са виждали предмет преди и, ако е така, къде е бил разположен в мрежата.

 

„В някои отношения това прилича малко на играта на паметта, която много от нас играеха като деца, където обръщахме карта и след това се опитвахме да си припомним местоположението на съответстваща карта, която сме виждали преди“, каза Улф. „Но за разлика от детската игра, ние не броихме само точния „правилен“ отговор. Измервахме колко близо се е доближил участникът до видяното преди това изображение.“

 

Авторите отбелязват, че ще са необходими допълнителни експерименти, за да се определят горните граници на масивната памет или да се изследват други теми, като възможни ефекти на пола върху паметта.

 

Улф обяснява, че някои неща се плъзгат в дългосрочната ни памет много по-лесно от други - разбирането на това, което можем да си спомним най-лесно, като например снимки на обекти и сцени, може да ни помогне да се възползваме максимално от паметта си.

 

„От древни времена хората са използвали трикове с паметта, свързани със способността ни да помним картини и сцени, за да кодират големи количества информация, която да съхраняват в съзнанието си. В този смисъл не е много изненадващо, че използвайки нашите методи, откриваме, че ние сме доста добри в запомнянето къде са обектите", каза Улф. "Нашите експерименти показват, че съществуват пространствени и времеви масивни спомени. Бъдещи изследвания ще определят техните граници."

 

Референции:

Jeremy M. Wolfe. Spatial and temporal massive memory in humans. Current Biology - https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(22)01977-7