Анализирайки изображения от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на мозък и интегрирайки сложен и елегантен математически модел, учени превръщат наскоро идея от научната фантастика в истинска наука: специално програмиран компютър вече е способен да реконструира мислите, протичащи в мозъка с невиждана досега точност.
 
Научен екип от Холандския университет "Радбауд", вече е успял да разпознае буквите, с които мислят доброволците в експерименталния проект. 
 
Световно уважаваният журнал с висок импакт фактор Neuroimage е приел и одобрил публикацията на екипа, която ще бъде издадена скоро.
 
Технологиите на функционалния ЯМР са използвани от десетилетия, за да се изследват дълбините на човешкия мисловен процес и да се определи кои области на мозъка на участници в експериментите са активни при изпълнение на поставена задача. Загадката, стояща пред тези начинания, е една: дали даден участък или микроучастък от мозъка е включен или изключен по време на изпълнението.
 
Научният екип, направил пробива, отива крачка напред: използва сканиращата технология, за да определи къде точно е насочен погледът на доброволеца и къде точно в мозъка му се обработва тази информация на микрониво.
 
Екипът успява да „научи” или да програмира компютъра да разбира с точност, как малки участъци от мозъчните сканирания, с големина 2х2х2 милиметра – познати като воксели, отговарят и кореспондират на определени пиксели. Комбинирайки информацията, получена от пиксели и воксели, учените успяват да пресъздадат точния образ, наблюдаван от сканирания тестов обект.
 
Резултатът не е бил напълно чисто изображение, а леко размит щрих, но достатъчно ясен, за да се разбира. В изследването за образите, наблюдавани от доброволците, учените използват ръкописни букви.
 
Напредвайки с опитите, те продължават да усъвършенстват своята програма – зареждат и готови знания, а именно: как изглеждат буквите, как и къде се възприемат и анализират от мозъка. Това подобрява точността в разпознаването на букви многократно. Моделът съпоставя наблюдаваната форма на буквите и наблюдаваната активност на мозъка и след изключително бързо изчисление връща гледаните букви точно като графични изображения.
NEWS_MORE_BOX
 
Научният екип тепърва започва своето изкачване в света на откривателството. С новоспечелените финанси, смята да закупи нов, по мощен скенер. Досегашният, с който са провеждани приключилите вече изследвания, е с ниска разделителна способност – едва 1200 воксела от мозъка. С новия си скенер, изследователите ще могат да наблюдават, записват и аналиризат над 15 000 воксела едновременно.
 
Ръководителят на изследването, Марсел ван Гервен, гордо споделя, че научната фантастика от младостта му е на път да се превърне в научна реалност.