Данните от проучване, проведено в Англия, показват, че всеки шести човек на възраст 16-64 години страда от някаква форма на ментално заболяване. Това означава, че всеки от нас има сред познатите, колегите или роднините си поне един човек, страдащ от различно по тежест ментално разстройство - т.нар. болест на модерния човек.

 

Най-често срещаните проблеми от ментално естество днес включват отслабване на паметта, затруднения с концентрацията, обща деградация на когнитивните функции и способността за запаметяване на информация.


 

Причините
Статистиката показва, че разпространението на менталните нарушения през последните 30 години непрекъснато расте. Годишно диагностицираните пациенти днес са почти 2 пъти повече, отколкото през 1990 г. Експертите сочат 2 възможни причини за тази притеснителна тенденция:

  • Спецификата на ежедневието днес – според част от експертите стресът, несигурността, свръхочакванията и морето от нова информация многократно надвишават количеството, което можем да понесем безпроблемно;
  • Повишената здравна активност на хората – останалите експерти считат, че по-високият прой на диагностицирани с ментални нарушения хора днес е резултат от това, че за проблемите започва да се говори открито и хората с проблеми започват по-често да се обръщат към специалист;

 

NEWS_MORE_BOX

 

Разпространение по пол и възраст
Установено е, че по-често жертва на болестта на модерния човек стават жените. Ментални нарушения днес се установяват при около 20% от тях. За сравнение средно 1 от всеки 8 мъже, или около 12%, имат подобни проблеми. По-малкият прой засегнати от ментални нарушения сред мъжете обаче е за сметка на по-голямата тежест на проявите на заболяването при силния пол.

 

Най-притеснителната част на статистиката е тази, показваща разпространението на менталните нарушения по възрастови групи. Установява се, че най-голям процент от засегнатите са хора на възраст до 24 години. Представители именно на тази възрастова група съставляват около 75% от всички случаи на ментални нарушения.

 

Според специалистите провели проучването, са необходими спешни мерки за повишаване информираността и насърчаване на самоинициативата на хората да търсят специализирана и навременна помощ при първи признаци на ментални нарушения. Този тип проблеми се характеризират с ясна склонност към прогресия и влошаване във времето. Допълнителни стъпки са необходими сред младежите, при които спънките пред решението за търсене на помощ от специалист са много повече.