Чревният микробиом е от ключово значение за здравето, тъй като допринася за ефективния метаболизъм на хранителните вещества, осигурява производство на ценни метаболити, каквито са витамините, и поддържа интегритета на чревната бариера. Освен това, той има важна функция за защита на организма от болестотворни микроорганизми и метаболизиране на токсините. Чревният микробиом регулира развитието на имунната система и нервната тъкан, тъй като участва в производството на множество метаболити, които осигуряват узряването и поддържането на микроглиалните клетки в мозъка.

 

Болестта на Паркинсон може да започне в чревния тракт и да се разпространи впоследствие в мозъка. Това е показало ново проучване на Университета в Съри. Установено е, че приблизително 30% от чревните бактерии при пациентите с Паркинсон се различават от тези при пациентите, при които не е било диагностицирано заболяването. Фокусът на проучвавнето е била ролята на чревните бактерии за развитие на болестта на Паркинсон, която е свързана с прогресивно увреждане на мозъчните структури с напредване на времето. За целите на анализа са участвали 490 пациенти с Паркинсон и 234 участници, при които не е било диагностицирано заболяването.


 

Задълбоченото изследване на фекалните проби е показало, че се наблюдава съществена разлика между бактериите, гените и биологичните процеси в чревния тракт при пациентите с Паркинсон. Популациите на някои видове бактерии, сред които Bifidobacterium dentium, които е известно, че причиняват анаеробни инфекции - например мозъчен абсцес, са били 7 пъти по-високи в пробите на пациентите с Паркинсон. Освен това, популациите на бактерията Roseburia intestinalis е била над 7 пъти по-ниска при тези пациенти. За тази бактерия е известно, че е естествен обитател на чревната флора и липсата ѝ повишава риска от констипация - запек, която е характерен симптом при болестта на Паркинсон. Също така, пробите на засегнатите пациенти са се характеризирали с повишени популации на бактериите Escherichia coli, Klebsiella pneumonia и Klebsiella quasipneumoniae, които са значителни инфекциозни причинители.

 

Тези съществени разлики, които се наблюдават в чревния микробиом на пациентите с Паркинсон, подчертават ролята на по-голямото разпространение на популациите на множество патогени за предизвикване на имунен отговор. Тези процеси се извършват чрез множество механизми и метаболитни пътища, които са свързани с нарушения баланс на микробиома в червата и последващото засягане на нервната тъкан.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s41467-022-34667-x