36 милиона души страдат от болест на Алцхаймер или други деменции по света. Три четвърти от тях нямат диагноза и съответно не се лекуват. Това са данни от доклад на Международната организация по болест на Алцхаймер (Alzheimer’s Disease International; ADI)) и най- големият проблем в справянето със заболяването. Организацията от години полага усилия правителствата на държавите да отделят повече средства за ранна диагностика и лечение на деменция.


Ненавременното поставяне на диагноза и липсата на лечение лишава милиони хора от възможността да подобрят качеството на живота си, смята д-р Дейзи Акоста, председател на Международната организация по болест на Алцхаймер


През следващите 4 десетилетия се очаква засегнатите от деменция да наброяват повече от 100 млн. души.


Проблемът с откриването на заболяването при засегнатите обаче все още стои на дневен ред. Дори в развитите икономически страни се регистрират само от 1/5 до 1/2 от случаи на болест на Алцхаймер, като процентът драстично пада сред ниските социални групи и стига до 1/10 от тях.


В същото време медицинската общност все повече е на мнение, че ранното поставяне на диагнозата и лечение на пациентите с прояви на деменция е от полза за качеството на живот на засегнатия и семейството му. От друга страна все още не може да се твръди, че е открито лечение за болест на Алцхаймер.


Лекарствата, които се използват за лечение в момента, водят до подобрение на когнитивните способности при половината от засегнатите. Проблемът е, че те действат само в продължение на половин до една година след началото на приема им, по думите на заместник-председателя на асоциацията по болест на Алцхаймер, Робърт Ег.


Досега не е открит медикамент, който да смекчава, да забавя и още повече да спира патологичния процес.


Всъщност, използваните лекарства действат, но само при условие, че приемът им започне преди симптомите на заболяването да станат очевидни.


Това според пациентските организации налага предприемането на мерки от страна на обществото за масово осведомяване на населението за дементивните заболявания. Разпознаването на ранните симптоми вече ще позволи навременната консултация при специалист.


Битува погрешното публично мнение, че загубата на паметта е нормален процес, придружаващ остаряването. Само че, когато:
 

  • Един възрастен среща затруднения с ежедневните си дейности, защото забравя,
  • Забравя дати, сезони, губят му се отрязъци от време,
  • Не се ориентира в пространството и не разчита визуални образи,
  • Среща затруднения при общуването, като изразяване, проследяване мисълта на събеседника,
  • Спира социалните си контакти и поддържането на интересите си,
  • Изненадващо променя настроението си...
NEWS_MORE_BOXто много вероятно е процесът на развитие на заболяването да е в напреднал етап.


Ранното откриване на заболяването е от съществено значение и за откриването и разработването на ефикасно лечение. Учените споделят, че за да могат да изучат механизмите на заболяването и тестват лекарства, които да променят развитието на патологичния процес в мозъка е необходимо да наблюдават хора в ранен стадий и дори хора, при които то все още не се е проявило, но са с висок риск от развитието му. За сега учените разполагат само с няколко маркера, които биха могли да изпробват за разработването на евентуално лечение.


Същевременно обаче и не малко учени са на мнение, че дори и приложено в ранен стадий на заболяването лечението до момента е безполезно и, по-конкретно, с него не се постига подобряване на когнитивните способности. Трудно е да се говори за ефективност на лечение при този тип заболяване, коментират експертите, тъй като паметта е функция на мозъка, която е трудно да бъде измерена...