Американски учени от Университета на Мисури с ръководител Дейвид Цицеро твърдят, че при някои хора биполярното разстройство преминава с възрастта. Статията е публикувана в The Medical News

Учените се опитали да оценят честотата на разпространение на биполярното афективно разстройство при различни възрастови групи. Заболяването преди беше известно под наименованието маниакално-депресивна психоза. За тази цел те провеждат две изследвания.

При анализа на данните установяват, че биполярното разстройство се среща при 5,5-6,2 % от американците на възраст между 18 и 24 години. Заболяването се среща два пъти по малко при 25-30-годишните.

Дейвид Цицеро обяснява установената закономерност с факта, че на възраст 25 години префронталната кора на мозъка завършва своето развитие. Според него аналогична взаимовръзка откриват учени, които изучават честотата на психичните разстройства и употребата на наркотични вещества.