Какво е биполярно разстройство?
Биполярното разстройство се среща и с по-старото наименование маниакално-депресивна психоза. Това е вид афективно разстройство, което се класифицира като психично заболяване, отклонение. Описва се с епизоди с крайно противоположно настроение. Засегнатите описват как седмици преди да изпаднат в състояние на тежка депресия, са се чувствали, сякаш на гребена на щастието. Продължителността на всеки пик и спад на настроението е различна според индивидуалния случай.
Биполярното разстройства засяга повече от 2 % от населението на САЩ.


В епизод на депресия и меланхолия
Без терапия засегнатият изпада в силно депресивно състояние. Симптомите включват тъга, безпокойство, „липса на сили“ или постоянно чувство на умора, чувство на безнадеждност и неконтролируема плачливост. Засегнатият губи интерес по отношение на всички аспекти на живота, дори и към тези, които обикновено му доставят удоволствие. При това състояние е възможно да се напълнее или отслабне, да се страда от безсъние или обратното, да се спи прекалено. Изпада се в мисли за самоубийство.


Маниакалната фаза...
В този епизод пациентите изпадат в еуфория. Често не се виждат способни да завършат каквото и да било начинание. Това води до подценяване и лоша самооценка или обратното до надценяване и излишна горделивост, повишена сексуалност, обърканост, безсъние и постоянно усещане за състезаване с другите. Поведението е безразсъдно, участва се в шумни веселби, постъпките са необмислени. Например, шофира се с опасно висока скорост, злоупотребява се с алкохол и други. При наличието на три и повече от изброените симптоми всеки или почти всеки ден в седмицата вероятно става въпрос за маниакална фаза.


Биполярно разстройство І и ІІ
При хората с биполярно разстройство І се наблюдават епизоди на силна и продължителна еуфория с фази на депресия. При биполярното разстройство ІІ засегнатият почти постоянно се намира в депресия и има тежко маниакално поведение. Изпада се в хипомания, по-слабо изразено специфично настроение при което се наблюдава повишена енергичност, състезаване с другите и намалени нужди от сън. Засегнатият може да изглежда като „душа на партито“, да заразява с обаянието си и чувството си за хумор. Обаче хипоманията може да доведе до разрушително поведение и често е следвано от фаза на депресия.
 

Биполярно разстройство може да е с редуване на множество различни фази
Според наблюдения на специалисти 70 % от засегнатите от биполярно  разстройство изпадат именно в такава форма на редуване на множество разнообразни фази. Възможно е да се в един и същ времеви отрязък да се наблюдават признаци на депресия и маниакално поведение. Поведението на засегнатият може да се определи като непостоянно и противоречиво. Например, да се изпадне в плач при извършване на любимо занимание. Тази форма се появява обикновено при хора, които са страдали от биполярно разстройство в младежка възраст.


Причините за биполярно разстройство
Експертите все още не са наясно за причините водещи до биполярно разстройство. Според водеща теория заболяването се дължи на дисбаланс в нивата на веществата, които се отделят в мозъка. При прекомерен синтез на тези вещества, засегнатият започва да се държи маниакално. При ниско съдържание, обратно, се изпада в депресивно състояние. 


Рискови групи
Биполярното разстройство се среща, както при мъжете, така и при жените. За първи път симптомите се появяват между 15 и 30-годишна възраст. Най-висок е рискът при хора от семейства, в които заболяването е наблюдавано, но специалистите смятат, че то не се предава единствено по наследство. Ключов момент се явява стресиращо събитие, злоупотреба с наркотични вещества или  други неизвестни фактори.


Биполярното разстройство и ежедневието
Професионалният и личен живот на засегнатия се разстройства. В проучване 88 % от пациентите споделят, че заболяването е навредило на кариерата им. Редуването на епизоди на депресия и маниакалност става причина за раздори с колегите и ръководството или обратното. В личен план, именно маниакалното поведение, става причина за прекъсване на семейните връзки. При биполярно разстройство рискът от развитие на психично заболяване е висок.


 

Втора част на материала