Биполярното афективно разтройство е заболяване от групата на така наречените афективни разтройства и е класифицирано като остро психично заболяване. Предишното название е  манийно-депресивна психоза, а още по-старото - циклофрения. Заболяването най-вече се характеризира с промяна в настроенията. Епизодите на депресия и меланхолия са последвани от периоди на еуфория. Именно тази фаза се нарича мания. Епизодите на болестта са циклични, но между тях има и периоди на ремисия, тоест тези състояния могат да бъдат в периоди без абсолютно никаква клинична картина.

Това заболяване показва голяма корелация между него и творческото развитие на индивида, таланта, дори и гениалността му. Често хората, които страдат от биполярно разстройство, се занимават с изкуство, поезия, текстове, плод на собствената си мисъл и много често в реалния си живот са много по-социални, общителни, дръзки и смели.
 

Какви са основните симптоми на заболяването?

Основните симптоми на болестта са силно повишено настроение, двигателна активност и мегаломанни идеи. Повишеното настроение варира до еуфория, но някои болни са гневни и много раздразнителни. Мисленето е ускорено, а речта много бърза и логореична. Самокритичността е винаги снижена и обикновено пациентите отхвърлят нуждата от лечение.

Характерно за заболяването е, че симптомите могат да започнат още в ранна детска възраст. Заболяването протича на фази, но точният им брой и разграничаването им при този тип пациенти са много трудни за дефиниране.


NEWS_MORE_BOXБиполярното разтройство може да се ограничи до една фаза за цял живот - мания, хипомания и депресия. Също така е възможно да се прояви маниакалната, хипоманиакална или само депресивната фаза, като понякога нещата протичат в обратен ред. В най-сложния си клиничен вариант, заболяването е възможно да протече и в трите си фази едновременно.

Продължителността на фазите се колебае между няколко седмици и две години, докато интермисиите или периодите на светлина в тунела на болестта, може да траят от пет до седем години, но в по-лошия си вариант - периодите на ремисия, интермисия или интерфаза може изцяло да отсъстват от клиничната картина. Друго нещо много характерно за заболяването е развитието при жените, отколкото при мъжете. Обикновено заболяваемостта е 10:7 в полза на жените.
 

По какви критерии се поставя диагнозата? Лечение.

За щастие или не, не съществуват клинично-лабораторни тестове за поставяне на обективната диагноза. Диагнозата се поставя на база наблюдения на поведението и настроението на пациента, както и фамилната анамнеза спрямо болестта. Основните симптоми на болестта са повишена двигателна активност, речева свръхактивност, ускорен мисловен процес, повишена самооценка или грандиозност и повишено его, намалена нужда от сън, липса на концентрация и ненормално проявяваща се абстрактност и отвлекаемост на мисловната концентрация и поведение, и липса на каквато и да е задръжка в поведението.

Лечението на заболяването е доста сложно и на практика няма ефективно и дефинитивно лечение, защото цялостното лечение продължава до живот. Възможно е обаче потискане на симптомите и епизодите на екзацербация с помощта на психотерапевтични фармакологични средства. Използват се медикаменти от групата на антидепресантите, невролептици - халоперидол, хлорпромазин оланзапин, валпроати, литий и други. За смекчаване интензитета на пристъпите и за тяхното разреждане във времето, тоест удължаване на периодите на ремисия се използва литиев карбонат. Средство на избор при някои по-тежки случаи на биполярно афективно разтройство е електроконвулсивната терапия, която в много страни е забранена по законов път. Тя е приложима най-вече при медикаментозна резистентност.

Употребата на антидепресанти при лечението на такива болни е широко дискутирана тема, предвид множеството усложнения, които може да даде терапията. Факт е, обаче, че при обективни болни антидепресантите имат особено голямо значение в поддръжката на състоянието на ремисия. Фактите също така сочат, че някои видове антидепресанти могат да предизвикат симптоми на болестта, като страничен ефект от лечението. Повечето пациенти започват да придобиват суицидни мисли в реда на нещата и в продължение на терапията с антидепресанти. Стабилизаторите на настроението могат да имат умерено и много ограничено приложение, поради слабата ефективност в терапията.