Сърцето и белите дробове са много тясно свързани във функционално отношение, и то не само защото са разположени непосредствено едни до други – „съкилийници“ в гърдната клетка.


На пръв поглед сложни системи намират просто обяснение, боравейки с някои от елементарните закономерности на физиката, за които често не си даваме сметка, че знаем и по които се водим, без да се замисляме.


За да разберем защо сърцето може да страда от белодробни заболявания и други състояния трябва да разберем понятието за голям и малък кръг на кръвообращение.При големия кръг лявата камера на сърцето изтласква кръвта по аортата към всички точки на тялото, където тя след като отдаде кислорода към тъканите и поеме техните отпадни продукти се завръща към дясното предсърдие.


От там започва малкият кръг на кръвообращение – дясното предсърдие прехвърля тази „употребена“ кръв към дясна камера, която я придвижва към белите дробове чрез белодробната артерия. От там кръвта, снабдила се с кислород, се прехвърля  в ляво предсърдие, което затваря цикъла и дава начало на следващия голям кръг на кръвообращение. И така денонощно и непрекъснато, през целия живот на човека.


Артериите, вените и капилярите са система от тръбички, по които се движи кръвта, а сърцето е помпата, която задава движението. За разлика от обикновените тръбички, които можем да си представим обаче, кръвоносните съдове са жива материя. Важен фактор е съпротивлението, което те указват на постъпващата кръв.


В най-прост облик казано, скоростта на движението на кръвта зависи от помпената дейност на сърцето и от съпротивлението, което оказват съдовете.


Ако поради болестни причини съдовете в белите дробове оказват по-силно съпротивление от нормалното, това не означава, че кръвотокът там ще намалее. Това означава, че сърцето ще се опитва да изтласква с по-голяма сила кръвта, за да може в максимална степен да компенсира създалото се положение. Тези свръхмерни усилия обаче са нещо, което се отразява на сърцето и в крайна сметка довежда до неговото боледуване и в един момент – декомпенсация – когато то вече не е способно да поддържа баланса в системата.


Тези дълготрайни ефекти върху дясната камера на сърцето се наричат хронично белодробно сърце.


Хронично белодробно сърце – разпространение и значимост

Белодробното сърце по дефиния се определя като хипертрофия с или без дилатация на дясната камера, с или без декомпенсация, в резултат на белодробна хипертония, предизвикана от заболявания на белодробния паренхим и/или гръдната клетка и/или белодробните съдове, но не и на заболявания на лявата половина на сърцето.


Според статистиката около 20% от хоспитализираните пациенти по повод на сърдечна недостатъчност се дължат именно на деснокамерна недостатъчност в резултат на хронично белодробно сърце – то е на 5-то място като причина за сърдечна недостатъчност.


У нашата страна около 1,5% от населението е с хронично белодробно сърце – а това далече не е малко.


Как отговаря сърцето на повишените изисквания

Мускулатурата на дясна камера е относително тънка, поради което способността й да повишава систоличното си налягане при нужда е ограничена. При нормални условия дясната камера работи срещу ниско налягане в белодробната артерия.


Увеличението на пулмокапилярното съпротивление (на съдовете в белите дробове) се дължи на колапс или спазъм на белодробните съдове, при стеснението или при удължаването им и при нарастване вискозитета на кръвта (ако тя стане по-гъста).


В този смисъл тежестта на деснокамерното обременяване е функция на повишеното следнатоварване – това, което „посреща“ изпомпаната кръв.


Когато белодробното съдово съпротивление е повишено и относително сатабилно, какъвто е случаят при белодробните съдови или тежки паренхими заболявания, увеличението на сърдечния дебит при физически натоварвания (когато се нуждаем от повече богата на кислород кръв) може да доведе до значително нарастване на налягането в белодробната артерия.


В началото сърцето реагира с хипертрофия – задебеляване – на тенсионното обременяване. По-късно настъпва дилатация – отпускане и разширяване – и се развива декомпенсация на състоянието.