1 от 36 деца на 8-годишна възраст в САЩ  са диагностицирани с разстройство от аутиситичния спектър според анализ на CDC, публикуван на 24 март.


През последните години непрекъснато се сочи тревожно растящият брой процент случаи на деца, диагностицирани с аутизъм. От 2000 г. числата непрекъсна растат. 


За 2018 г. данните бяха – 1 на 44 деца е с аутизъм. За сравнение през 2000 г. числото е 1 на 150 деца. Според експертите на CDC тази нарастваща тенденция се дължи на подобрената информираност и идентифициране на разстройствата от аутистичния спектър. 


Ранното започване на поведенческа терапия при аутизъм е от съществено значение за развитието на детето в дългосрочен аспект. Дори в САЩ в някои групи и населени места са били срещани ограничения, свързани с диагностицирането и доспъпа до терапия. Докладвани са случаи на забавяне на терапия година след диагностицирането на разстройството при дадено дете. 


За първи път в последните данни диагнозата е по-често срещана при деца от азиатски, африански или латиноамерикански произход, което експертите тълкуват като подобряване на скрининга, осведомеността и достъпа до услуги в „някои исторически недостатъчно обслужвани групи“. 


За две години, 2018 и 2020 г. честотата на диагнозата се е увеличила повече от два пъти сред децата с азиатски, африкански и латиноамерикански произход. 


Констатацията се основава на наблюдение на 11 общности, които участват в мрежата за наблюдение на аутизма и уврежданията в развитията на CDC. 


Данните не са национално представителни и варират значително в зависимост от местоживеенето, уточняват от CDC. Според експертите им са необходими повече проучвания, за да се разберет тези вариации в числата по местоживеене. Предполага се, че вариациите в числата може да са свързани с разликите в стратегиите, използвани за идентифициране и диагностициране на разстройството.


Все пак някои тенденции остават непроменени, се подчертава в доклада.


Разстройствата от аутистичния спектър се наблюдават по-често сред момчетата, отколкото при момичетата. Но 2020 г. е първата година, в която при повече от 1% от 8-годишните момичета се диагностицира аутизъм.


От данните за 2020 г. се констатира, че повече от половината случаи на деца от африкански произход с аутизъм има данни за интелектуално увреждане, докато при децата от европейски произход с аутизъм такива са една трета от случаите. Според изследователите това предполага необходимост от по-добро откриване и оцента на проблемите в развитието извън когнитивните способности. 


Като цялото, при децата с интелектуални увреждания е по-вероятно да бъде идентифициран аутизъм по-рано. Но ранното диагностициране е важно за всички групи деца, за да могат засегнатите да бъдат включени в ползването на ресурси и ценни за развитието им интервенци възможно най-рано.


През последните години се отбеляза значителен напредък в ранното откриване на аутизъм в САЩ. В по-ранен доклад на CDC се установява, че за родените през 2014 г. деца с аутизъм е 50% по-вероятно да бъдат диагностицирани или получат специално обучение до 4-годишна възраст, в сравнение с родените през 2010 г.

 

Пандемията рефлектира сериозно върху процесите на ранно диагностициране и достъп до терапия

Тенденцията за ранното откриване и терапия при аутизъм се подобрява непрекъснато до 2020 г., когато пандемията обръща посоката и идентифицирането на разстройството след децата пада. През първите шест месеца от началото на пандецията (март 2020 г.) има с 217 по-малко оценки на всеки 100 деца на 4-годишна възраст, отколкото четири години по-рано (2016 г.). Случаите на идентифицирането на аутизъм пада приблизително с 3 на всеки 10 000 деца, според доклада на службата. Прекъсванията, дължащите се на пандемията, в обследването и оценката на децата, закъсненията в получаването на подкрепата, от която се нуждаят, вещае дългосрочни негативни последствия, коментира д-р Карън Ремли, директор на Националния център за вродени увреждания и проблеми в развитието на CDC пред CNN. Според експерта данните от доклада трябва да се използват, за да се предвидят бъдещите нужди от подкрепа за тези деца в по-късна възраст. 

 

Референции
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/ss/ss7202a1.htm?s_cid=ss7202a1_w