И от предишни изследвания беше известно, че хора с аутистични прояви, без да отговарят на останалите критерии за поставяне на диагноза за разстройство от този спектър, притежават по-креативен ум.


Според данни от ново изследване хората с аутитистични черти имат по-добри способности за намиране нетрадиционни креативни решения по даден въпрос.

По думите на водещия изследовател д-р Катрин Бест от Университета на Стърлинг във Великобритания това е първото изследване, което намира връзка между аутизма и процеса на креативно мислене. Досега беше необяснимо как хората с дефицит в когнитивните способности притежават завидни таланти, споменава тя в Journal of Autism and Developmental Disorders. За хората с разстройство от аутистичния спектър са характерни проблемните социални, комуникативни умения и способност да изразяват емоции.

В настоящото изследване научният екип е анализирал данните от попълнена онлайн анкета от хора с аутистични черни. Анкетата е попълнена напълно анонимно. Всеки от 312 участници подава отговор и на няколко теста за проверка на креативното мислене, например за какво може да се използва един обикновен кламер.

По-късно научният екип оценил идеите не само от гледна точка на тяхната ефективност и приложимост, но и колко необичайни и сложни били.

Оказало се, че хората с по-висока степен на аутистични прояви са по-малко продуктивни откъм брой предложения, в сравнение с хората с по-ниска степен на аутизъм, но определено техните предложения били по-оригинални, необичайни и впечатляващи. Донякъде това изненадва експертите, тъй като се смята, че мисловният процес при аутистите е по-тромав и праволинеен.

При мисловния процес обикновените хора обикновено тръгват от най-простата асоциация, която може да се направи, едва след което пристъпват към сложни стратегии за изграждане на по-иновативни решения.

NEWS_MORE_BOXПри аутистите, изследователите предполагат, че има директно преминаване към по-сложни комплексни мисловни процеси, в резултат на което и се генерира тази необичайна продуктивност на впечатляващи идеи. С други думи асоциативното мислене или мисленето на основа на паметта при тези хора е накърнено, в резултат на което и се получават толкова неочаквания решения, е мнението на д-р Мартин Дохърти от Училището по психология на Университета на Източна Англия.

Това донякъде дава и яснота за начина, по който мислят хората с аутистични черти при разрешаването на обичайните проблеми в ежедневието.

Изследователите уточняват, че не всички хора с аутистични прояви притежават по-висока креативност за намиране на решения. По принцип при разстройствата от аутистичния спектър се проявява голяма вариация и разнородност на белезите. Проявите могат да са развити в по-слаба или силна степен, което и обяснява различността им.