Антиоксидантът глутатион може да доведе до по-бърз ефект на лечението при хора, преживели първи епизод на психоза според ново проучване. Времето, което отнема подобряването на състоянието е ключов показател за дългосрочния резултат от лечението.


Психозата е симптом на редица психиатрични разстройства, в това число шизофрения, биполярно разстройство, тежка форма на депресия.
При една трета от пациентите с шизофрения състоянието не се повлиява от терапията, което е свързано с по-продължителна изява на симптомите и престой в болница.


В медицината все още няма яснота защо едни пациенти реагират на терапията след седмици, докато при други са необходими месеци.
Върху този проблем се съсредоточава канадски изследователски екип, чието проучване е предствено в Molecular Psychiatry.Те намират, че при по-високи нива на антиоксиданта глутатион лечението дава по-бърз резултат. 


Според учените глутатионът защитава невроните от свободните радикали. Това е най-известният антиоксидант, който се намира в мозъчната тъкан. 


При изследвания се намира, че глутатион липсва при някои хора, преживели психоза. Засегнат е по-специално цингуларният кортекс – част от мозъка, която е свързана с регулирането на емоциите. Това е важен детайл по отношение на шизофренията.


Дефицит на глутатион изглежда има във висока степен при пациенти с продължителна изява на симптомите. 


Глутатионът е във връзка с глутамата, за който се знае, че при високи нива е токсичен за невроните. Първият епизод на психоза обикновено е свързан с такъв дисбаланс


Глутаматът е прекусор на глутатиона. Глутатионът може да предпази мозъка, когато нивата на глутамата са опасно високи. 


За целите на изследването учените провеждат магнитно-резонансна спектроскопия с високо полеви апарати.


В него доброволно са били включени 26 души с разстройство от шизофреничния спектър от Програмата за превенция и ранна интервенция на психози на Центъра за здравни науки в Онтарио. Контролната група се е състояла от 27 души без лична и фамилна история за подобни разстройства.


Нивата на антиоксидантите са измерени в началото преди лечението на психоза и шест месеца по-късно.


Изследователите не установяват значителни разлики в нивата на глутатион в двете групи, но намират съществени разлики сред пациентите с шизофрения. По-конкретно, че по-бърз ефект от лечението се наблюдава при по-високи нива на глутатион и обратно, при по-високи нива на глутамат се отчитат по-големи социални затруднения. Това е определено с помощта на специална скала за оценка, измерваща функционирането в социални и работни ситуации. 

 

Доц. д-р Лена Паланияпан от Университета на Западен Онтарио и старши автор на изследването се надява, базирайки се на получените резултати, един ден чрез антиоксиданти хората да се намалят страданията на хората с шизофрения и да им се помогне по-бързо да се възстановят. 


Според изследователите само 10% увеличение на нивата на глутатион може да намали периода на престой в болница с една седмица, което може да не е трудно за постигане. Вече е доказано, че добавката N-ацетилцистеин подобрява нивото на антиоксиданта в мозъка и симптомите на шизофрения, споменава Medical News Today.

 

Връзки:
https://www.nature.com/articles/s41380-020-0704-x
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30624573/
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-79948-3_428