Дълготрайната употреба на трицикличните анти-депресанти подлага пациентите на висок риск от развитието на не-Ходжкинов лимфом.

В кохортно проучване сред 30000 пациента на тази терапия бе показана високата заболяваемост от него, казва др Сюзън Далтън от Датската Онкологична Асоциация, Копенхаген. Други клинични изпитвания не са потвърдили тези резултати, но не отричат и категорично страничната реакция на андидепресивната терапия.

По този повод бе проведено ново клинично изпитване в по-голям мащаб сред пациенти с различна терапия - самостоятелна с трициклични препарати или със селективни инхибитори на обратния серотонинов захват, както и с комбинирани схеми на лечение. Значителна асоциация бе потвърдена между трицикличните антидепресанти и лимфома.

Тези открития са повод за още по-задълбочени проучвания в областта, предвид широкото приложение на медикаментите в психиатрията.